Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p.č. st. 222 a p.č. 900/2 v k.ú. Výsluní

Atributy nabídky

Zakladatel

MD ČR

Platnost do

2023-12-25

E-mail

braunova@spravazeleznic.cz

Osoba

Věra Braunová

Útvar

O31

Katastrální území

Výsluní, Výsluní, okres Chomutov

Parcelní číslo

st.222 a 900/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků p.č. st. 222 a p.č. 900/2 v k.ú. Výsluní

Požadovaná cena

186000