Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 200 o výměře 198 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 188 - stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. 156/1 o výměře 505 m2 – ostatní plocha, parc. č. 156/3 o výměře 200 m2 – ostatní plocha, parc. č. 907/3 o výměře 77 m2 – ostatní plocha, parc. č. 907/25 o výměře 140 m2 – ostatní plocha, k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, LV č. 727, KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-12-24

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Kochová Věra

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

48800000