Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 175 o výměře 560 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 138, objekt k bydlení, k. ú. Jílovice u Trhových Svinů, obec Jílovice, LV č. 120, KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-12-24

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Janderková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Jílovice u Trhových Svinů, Jílovice, okres České Budějovice

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

6000000