Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1084/23/122 Prodej pozemku p.č. 1476/12 k.ú. Supíkovice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-12-24

Telefon

+420724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Supíkovice, Supíkovice, okres Jeseník

Parcelní číslo

1476/12

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej ost. plochy p.č. 1476/12 o výměře 28 m2

Požadovaná cena

9350