Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku v k. ú. Žatec

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-22

Telefon

474636228

E-mail

nedelova@poh.cz

Osoba

Nedělová Dagmar

Útvar

Odbor právní a evidence pozemků

Katastrální území

Žatec, Žatec, okres Louny

Parcelní číslo

7032/75

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná o o odprodej nově vzniklé p. p. č. 7032/137 (vzniká z p. p. č. 7032/75) v k. ú. Žatec dle geometrického plánu č. 7168-68/2023. Oplocený areál, který slouží pro volnočasovou činnost mládeže.

Požadovaná cena

146600


Přílohy