Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku včetně budovy v k.ú. Lisovice a Zlonice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-12-22

Telefon

972235335

E-mail

pacovska@spravazeleznic.cz

Osoba

Pacovská Ivona

Útvar

O31

Katastrální území

Lisovice, Zlonice, okres Kladno

Parcelní číslo

st. 33

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Číslo popisné/evidenční

23

Popis položky

Rodinný dům č.p. 23 na pozemku st. 33, částečně podsklepený. Příslušenstvím je vodárenská věž na pozemku st.p.č. 172, k.ú. Zlonice

Požadovaná cena

680000

Katastrální území

Zlonice, Zlonice, okres Kladno

Požadovaná cena

0

Parcelní číslo

st. 172

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Stavba bez č.p./č.ev. na pozemku st.p.č. 172, k.ú. Zlonice (vodárenská věž) tvoří nedílnou součást budovy č.p. 23 na pozemku st.p.č. 33 k.ú. Lisovice23