Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej nemovitých věcí v k. ú. Ervěnice, Komořany u Mostu a Třebušice

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO

Platnost do

2023-12-22

E-mail

nerglova@diamo.cz

Osoba

Ing. Radomíra Nerglová

Útvar

DIAMO, s. p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Katastrální území

Ervěnice, Most, okres Most

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o soubor nemovitých věcí situovaných v uzavřených areálech lomu ČSA a Obránců míru. Majetek se nachází v dobývacím prostoru, je využíván v rámci činností související s těžbou a úpravou uhlí, případně tvoří zázemí těžební organizace. Přístupové cesty, odstavné plochy a inženýrské sítě jsou v majetku jiného subjektu.

Požadovaná cena

16100000


Přílohy