Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-22

Telefon

956240112

E-mail

jitka.zatocilova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jitka Zatočilová

Útvar

LS Děčín

Katastrální území

Horní Habartice, Horní Habartice, okres Děčín

Parcelní číslo

260/28, 260/31

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků p.č. 260/28 ostatní plocha o výměře 2 046 m2 a p.č. 260/31 trvalý travní porost o výměře 280 m2 v k.ú. Horní Habartice, obec Horní Habartice.

Požadovaná cena

70000