Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 719/9 v k. ú. Dymokury

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-12-22

Telefon

722951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O

Katastrální území

Dymokury, Dymokury, okres Nymburk

Parcelní číslo

719/9

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 719/9 se nachází v severovýchodní okrajové části obce Dymokury, mimo souvisle zastavěnou část obce. Pozemek p. č. 719/9, druhu – ostatní plocha, způsob využití – dráha, o výměře 747 m2 v k. ú. Dymokury, je ve tvaru protáhlého členitého lichoběžníka, který ze všech stran obklopuje pozemek p.č. st. 196 ve vlastnictví jiného vlastníka, na němž stojí rodinný dům č.p. 156.

Požadovaná cena

93000