Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej st. pozemku p. č. 42/6 v k. ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-12-17

Telefon

722951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou

Parcelní číslo

42/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. st. 42/6, druhu – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití – společný dvůr, o výměře 140 m2 je ve tvaru protáhlého zakřiveného mnohoúhelníka. Pozemek je zatravněn, nenacházejí se na něm trvalé porosty, není oplocen.

Požadovaná cena

42000