Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Kyžlířov 1999/2 dle GP

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2023-12-17

Telefon

954009150

E-mail

milan.brucek@vls.cz

Osoba

Milan Brůček

Útvar

OSM

Katastrální území

Kyžlířov, Potštát, okres Přerov

Parcelní číslo

1999/2 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o nově vzniklý pozemek p.č. 1999/2, ostatní plocha, o výměře 22 m2, oddělený geometrickým plánem č. 256-29.9/2023 od pozemku p.č. 1999 zapsaného na LV č. 4 pro k.ú. Kyžlířov

Požadovaná cena

550