Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nepotřebná nemovitá věc - pozemek k. ú. Mutěnín

Atributy nabídky

Zakladatel

ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-16

Telefon

+420724968140

E-mail

vokacova@pvl.cz

Osoba

Štěpánka Vokáčová

Útvar

Závod Berounka

Katastrální území

Mutěnín, Mutěnín, okres Domažlice

Parcelní číslo

1659/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Z p. č. 1659/4 o výměře 4070 m2 (z pozemku by měla být, dle GP č. 391-681/2021, oddělena část označena, jako pozemek p. č. 1659/6 o výměře 563 m2. Nově vzniklý pozemky není korytem vodního toku ve správě PVL, ale náhonu IDVT 10246966, který slouží pro napájení MVN ve vlastnictví Obce Mutěnín.

Požadovaná cena

28150