Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parcelní číslo 1157 v katastrálním území Doubrava u Orlové

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO ČR

Platnost do

2023-12-16

Telefon

596462421

E-mail

martynek@diamo.cz

Osoba

Bc. Jiří Martynek

Útvar

DIAMO, s.p., o.z. Darkov

Katastrální území

Doubrava u Orlové, Doubrava, okres Karviná

Parcelní číslo

1157

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 1157 - zahrada, o výměře 117 m², zapsaný na LV č. 1367, k. ú. Doubrava u Orlové, obec Doubrava, Moravskoslezský kraj. Pozemek je samostatně nevyužitelný a spolu se sousedícími pozemky, které jsou ve vlastnictví Obce Doubrava, tvoří souvislý celek, který je dle územního plánu obce využitelný pro připravovaný záměr – výstavba veřejného parkoviště.

Požadovaná cena

55254