Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe- spis S 245/22

Platnost do

2023-12-15

Telefon

956246109

E-mail

tomas.havlicek@lesycr.cz

Osoba

Tomáš Havlíček

Útvar

Lesní správa Ještěd

Katastrální území

Grabštejn, Chotyně, okres Liberec

Parcelní číslo

73/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 73/2 druhem pozemku zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Grabštejn, obec Chotyně, okres Liberec.

Požadovaná cena

40500