Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p. č. 694/1, 818/2 a 818/3 v k. ú. Řemíčov - S 96/22

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-14

Telefon

956197112

E-mail

olga.rybova@lesycr.cz

Osoba

Olga Rybová

Útvar

LS Tábor

Katastrální území

Řemíčov, Řemíčov, okres Tábor

Parcelní číslo

694/1, 818/2 a 818/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 694/1 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 21 m2, p. č. 818/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 700 m2 a p. č. 818/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 306 m2, vše v k. ú. Řemíčov.

Požadovaná cena

103000