Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 450/17

Platnost do

2023-12-11

Telefon

956 246 106

E-mail

josef.demjan@lesycr.cz

Osoba

Josef Demjan

Útvar

Lesní správa Ještěd

Katastrální území

Malá Bělá, Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

Parcelní číslo

354/5, 355/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků p.č. 354/2 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 2 019m2 a pozemku p.č. 355/2 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 691 m2 v k.ú. Malá Bělá, obec Bakov nad Jizerou.

Požadovaná cena

950000