Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej částí pozemku p. č. 1071/1v k. ú. Předlice (dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 1071/12 a 1071/13)

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO

Platnost do

2023-12-11

Telefon

475672344

E-mail

nerglova@diamo.cz

Osoba

Ing. Nerglová Radomíra

Útvar

DIAMO s. p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Katastrální území

Předlice, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

Parcelní číslo

1071/12, 1071/13 (nově vzniklé dle GP)

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o oddělené části pozemku p. č. 1071/1 pod přístupovou cestou a pod vlečkou Trmice

Požadovaná cena

480000


Přílohy