Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. 264/2, p. č. 291/9, p. č. 291/4 v k. ú. Sadová u Sovětic

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-12-11

Telefon

772951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Sadová u Sovětic, Sadová, okres Hradec Králové

Parcelní číslo

264/2, 291/4, 291/9

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 264/2 o výměře 1460 m2. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako trvalý travní porost.Pozemek. p.č. 291/9 o výměře 239 m2 je zaspán jako trvalý travní porost. Porostlý je náletovou dřevino bez hodnoty. Sousedí přímo na jedné straně s pozemkem železniční vlečky (p.p.č.264/51), z druhé strany pozemkem s vodotečí a z třetí s oceňovaným pozemkem p.č. 291/4 o výměře 166 m2. Ten je veden v katastru nemovitostí jako dráha- ostatní plocha. Prakticky ale vypadá jako dva předcházející pozemky.

Požadovaná cena

308000