Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství (S 1155/22/163)

Platnost do

2023-12-11

Telefon

956163107

E-mail

renata.odvarkova@lesycr.cz

Osoba

Renata Odvárková

Útvar

LS Lanškroun

Katastrální území

Letohrad, Letohrad, okres Ústí nad Orlicí

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

P.p.č. 414/2 (ostatní plocha) a st. 1898 (zastavěná plocha a nádvoří), obě vzniklé oddělením GP z p.p.č. 414.

Požadovaná cena

599240