Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky - parcela č. 5/2, č. 6/2, č. 3842/9 a č. 3848/7 v katastrálním území Nová Paka.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-10

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Nová Paka, Nová Paka, okres Jičín

Parcelní číslo

5/2, 6/2, 3842/9, 3848/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky p. č. 5/2, p. č. 6/2, p. č. 3842/9 a p. č. 3848/7 se nacházejí v obci a katastrálním území Nová Paka. Dle platného územního plánu jsou vedeny v plochách označených DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční. Takto jsou i užívány, neboť jednotlivé parcely jsou užívány jako součást chodníkových těles.

Požadovaná cena

127270