Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. 3039/2 v katastrálním území Poniklá

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-09

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Poniklá, Poniklá, okres Semily

Parcelní číslo

3039/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 3039/2 v katastrálním území Poniklá, druh pozemku vodní plocha, vznikl geometrickým odměřením od původní pozemkové parcely č. 3039, vodní plocha. Pozemek se nachází v obci a katastrálním území Poniklá v zastavěné části obce. Pozemek je zatrubněným náhonem, který slouží pro odběr vody do pstruhové líhně.

Požadovaná cena

5690