Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku k.ú. Malé Hydčice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-08

Telefon

387683171

E-mail

marketa.krizkova@pvl.cz

Osoba

Ing. Křížková

Útvar

ZHV, PS 1

Katastrální území

Malé Hydčice, Malý Bor, okres Klatovy

Parcelní číslo

151/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 151/4 v k.ú. Malé Hydčice, ostatní plocha o výměře 96 m2. Pozemek se nachází na levém břehu významného vodního toku Otava, mimo koryto toku.

Požadovaná cena

1440