Úvod Kam dál Zřízení platební brány pro úřad

Zřízení platební brány pro úřad

Základní informace

Ministerstvo vnitra zavedlo Dynamický nákupní systém na poskytování služeb platebních bran pro veřejnou správu (DNS). Díky DNS mohou jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) velmi jednoduchým postupem získat veřejnou zakázku na vlastní platební bránu. Jedinou podmínkou je uzavření Dohody o centralizovaném zadávání s MVČR. V rámci této dohody si OVM budou moci definovat platební metody (např. platba kartou, převodem, SMS platba apod.), které chtějí svým občanům ve své platební bráně nabízet, a další kritéria zakázky.

Proč platební brána od MVČR

Na rozdíl od samostatně pořizovaných platebních bran jednotlivými OVM, je v rámci DNS vyšší míra hospodářské soutěže a tlak na cenu poskytovaných služeb. Ceny za provoz a poplatky za vedení platební brány vysoutěžené přes DNS jsou nižší než u jednotlivých veřejných zakázek.

Poskytovatelé platebních bran zařazení v DNS jsou povinni přizpůsobit design platební brány pravidlům Design systému Gov.cz. Platební brána od nás tedy bude graficky upravena v souladu s ostatními aplikacemi v rámci národní platformy pro elektronickou obsluhu občana, jako např. Portál občana, apod. Občan využívající naši platební bránu tak bude pracovat v prostředí, které je mu známo z jiných národních systémů, což zvýší důvěryhodnost celé transakce.

Poskytovatelé zařazení do DNS musí přizpůsobit své rozhraní (API) požadavkům specifikovaným v zadávacích podmínkách DNS. Toto sjednocení API zjednoduší nejenom nasazování platebních bran u OVM, ale případně zjednoduší také výměnu dodavatele.

Smlouva mezi OVM a poskytovatelem platební brány je jednotná, tedy prověřená a zkontrolovaná právníky MVČR. Smlouva jednotlivým OVM nezakládá žádné povinnosti k využívání vysoutěžených platebních bran, ani OVM nezavazuje k žádnému minimálnímu množství využívaných služeb. Smlouvu lze snadno vypovědět.

Co je dynamický nákupní systém

Dynamický nákupní systém je plně elektronický otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, do kterého se mohou přihlásit jen dodavatelé, kteří splňují předem definovaná kritéria zadávací dokumentace. Výhodou DNS je, že okruh dodavatelů nemusí být ani po zavedení DNS konečný. V průběhu DNS se do něj mohou kdykoliv hlásit další dodavatelé, kteří splňují zadaná kritéria. Dodavatelé, kteří nesplňují podmínky, jsou předem vyloučeni a nemohou soutěžit o veřejné zakázky jednotlivých OVM.

Co je potřeba pro zřízení platební brány

  • Uzavřít jednoduchou smlouvu s MVČR (Dohoda o centralizovaném zadávání) a tím se zapsat do seznamu pověřujících zadavatelů.
  • Spolupracovat na vypsání veřejné zakázky v rámci DNS formou poskytnutí identifikačních údajů a dalších jednoduchých podkladů (rozsah požadovaných služeb, předpokládaný objem služeb – lze vypočítat dle námi zaslaného jednoduchého vzorce).
  • Připravit kapacity a zdroje na samotnou implementaci platební brány (IT oddělení, dodavatelská firma). Implementace je jednoduchá a zvládne ji každý, kdo umí vytvořit webovou stránku.

Kolik to bude stát

Zprostředkování veřejné zakázky a výběr poskytovatele platební brány pro OVM provádí Ministerstvo vnitra ČR zdarma.

Cena za provoz platební brány bude záviset na objemu transakcí provedených přes platební bránu a konkrétních podmínkách daného poskytovatele. Zpravidla se poskytovateli platí provize za každou provedenou transakci pohybující se ve výši do 1 % z hodnoty transakce.

Přesné podmínky, výše provize nebo jiné formy odměny pro poskytovatele však budou záviset především na podmínkách uvedených ve smlouvě, která bude s vybraným poskytovatelem uzavřena.

Integrace a uvedení platební brány do provozu bude plně záviset na dohodě OVM s vlastním poskytovatelem IT služeb.

Napište nám

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici na emailu platebnibrany@mvcr.cz


Zpět na úvodní stránku