Úvod Kam dál Pro poskytovatele platebních bran

Pro poskytovatele platebních bran

Základní informace

Ministerstvo vnitra ČR, odbor eGovernmentu, zavedlo Dynamický nákupní systém na poskytování služeb platebních bran pro veřejnou správu (DNS), skrze který bude pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) realizovat veřejné zakázky na poskytovatele služeb platebních bran. O každou dílčí veřejnou zakázku budou moci soutěžit všichni poskytovatelé platebních bran, kteří se do DNS kvalifikují.

Každý poskytovatel zařazený do DNS vždy obdrží v systému NEN výzvu k podání nabídky k právě vypsané dílčí veřejné zakázce. Účast v jednotlivých veřejných zakázkách však není povinná a je tedy pouze na rozhodnutí poskytovatele, zda bude do jednotlivých veřejných zakázek podávat své nabídky, či nikoliv.

Co je dynamický nákupní systém?

Dynamický nákupní systém je plně elektronický otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, do kterého se mohou přihlásit jen dodavatelé, kteří splňují předem definovaná kritéria zadávací dokumentace. Výhodou DNS je, že okruh dodavatelů nemusí být ani po zavedení DNS konečný. V průběhu DNS se do něj mohou kdykoliv hlásit další dodavatelé, kteří splňují zadaná kritéria. Dodavatelé, kteří nesplňují podmínky, jsou předem vyloučeni a nemohou soutěžit o veřejné zakázky jednotlivých OVM.

Jaké podmínky musíte jako poskytovatel splnit

Hlavní podmínkou je sjednocení rozhraní (API) platebních bran podle požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci DNS. Toto sjednocení API zjednoduší nasazování platebních bran u OVM a případně zjednoduší výměnu dodavatele.

Dalším důležitým bodem je přizpůsobení designu platebních bran<¨/b> podle pravidel Design Systému Gov.cz.

Detailní informace o kvalifikačních a technických požadavcích na poskytovatele služeb platebních bran najdete v portálu NEN.

Kde se registrovat a jak na to

Kvalifikace do Dynamického nákupního systému na poskytování služeb platebních bran pro veřejnou správu probíhá na portálu Národního elektronického nástroje (NEN), kam se musíte jako dodavatel nejprve zaregistrovat, a následně jeho prostřednictvím podat žádost o účast v DNS.

Jednoduché návody na registraci a podání žádosti o účast v NEN:

V případě vašeho zájmu o bližší seznámení s nástrojem NEN vám dále nabízíme bezplatné školení, jehož předmětem bude kompletní obsluha a představení funkcionalit NEN. Rozsah a termín případného školení bude záviset na vašich požadavcích. Školení je možné uskutečnit také formou workshopu, kdy budete pracovat online v referenční verzi systému.

Napište nám

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici na emailu platebnibrany@mvcr.cz


Zpět na úvodní stránku