Úvod Vyhledávání správní řád

Vyhledávání

Vyšší ověření tuzemské veřejné listiny doložkou Ministerstva zahraničních věcí

V případě dvoustranných (bilaterálních) smluv se jedná o smlouvy o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od dalšího ověření.

Žádost o zbrojní průkaz

**Z akon umožňuje vydat zbrojni průkaz i osobam, ktere ještě nedovršily požadovaný věk**, a to v připadě, že jste členem občanskeho sdruženi zabývajiciho se sportovni činnosti podle narodnich nebo mezinarodnich pravidel a řadů a současti teto činnosti je střelba.

Místní šetření v obchodních prostorách (ochrana hospodářské soutěže)

Před zahájením šetření vám sdělíme právní důvod a účel šetření a poučíme vás o vašich právech a povinnostech podle ZOHS, včetně možnosti uložení pokuty.

Milostivé léto II

Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám upřesní exekutor.

Stížnost na policii

Ideálně si tedy správný postup ověřte na jejich webových stránkách.

Volby do zastupitelstev obcí

V tuto chvíli přicházejí na řadu preferenční hlasy.

Právo na dovolenou

Právní úprava dovolené je obsažena zejména v  § 211 až 223 zákoníku práce .

Podmínky zaměstnání, včetně vyslaných pracovníků

Podle právních předpisů České republiky je vysílání zaměstnanců podle směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků (ve znění směrnice (EU) 2018/957) regulováno zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Létání s dronem

Obecně je pro vás jako pilota provozujícího dron v podkategorii provozu A1 – A3 potřeba: být obeznámeni s příručkou výrobce, absolvovat online výcvik zajišťovaný Úřadem pro civilní letectví , úspěšně složit online zkoušku teoretických znalostí (test o 40 otázkách, potřeba 30 správných odpovědí) Pokud však chcete létat v podkategorii A2 , musíte navíc k výše uvedenému: absolvovat praktický výcvik formou samostudia, abyste se seznámili s dronem a zajistili, že dosahujete dobré úrovně řízení (to musí být provedeno v oblasti, kde pro ostatní lidi nepředstavujete riziko), podstoupit další zkoušku teoretických znalostí (test o 30 otázkách, potřeba 75% celkového počtu bodového hodnocení), která bude zajišťována Úřadem pro civilní letectví.

Práva a povinnosti týkající se sociálního zabezpečení v Unii, včetně práv a povinností souvisejících se získáním důchodu II.

 2014 se nově definují některé pojmy: Za „zaměstnání“ se již nepovažuje právní vztah, na jehož základě vykonával zaměstnanec práci.

Portál veřejné správy

Služba veřejné správy  představuje funkci (činnost) úřadu, která je vědomě poskytnuta konkrétním orgánem veřejné moci (OVM) danému příjemci služby podle příslušného právního předpisu tak, že přináší příjemci vnímanou hodnotu, ať už v podobě benefitu nebo splnění zákonné povinnosti.

ePetice

Na rozdíl od dosavadních online petic má ePetice plnou právní závaznost, tj. z hlediska legislativy je srovnatelná s listinnými peticemi a každé kliknutí na tlačítko „Podepsat petici“ v rámci ePetice je považováno za jednoznačné vyjádření podpory petice daným ověřeným uživatelem.

Podmínky zaměstnávání, včetně vyslaných pracovníků

Podle právních předpisů České republiky je vysílání zaměstnanců podle směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků (ve znění směrnice (EU) 2018/957) regulováno zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

eObčanka

Informace k vydání občanského průkazu včetně správních poplatků najdete  na těchto stránkách .

Práva a povinnosti týkající se sociálního zabezpečení v Unii, včetně práv a povinností souvisejících se získáním důchodu III.

Právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, neexistují speciální odvětvová či profesní schémata apod.

Volby do Senátu

Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Česko informuje

Novela přináší řadu novinek i v dalších oblastech.

Vyšší ověření cizí veřejné listiny Ministerstvem zahraničních věcí ČR

., v případě dvoustranných (bilaterálních) smluv se jedná o smlouvy o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od dalšího ověření.

Přijetí daru

  V případě, že budete darovací smlouvu sepisovat u notáře či právního zástupce, je nutné počítat také s jejich odměnou.