Úvod Kam dál Rejstříky, seznamy, formuláře Formuláře k výpisům Záznam o využívání údajů v registru osob

Záznam o využívání údajů v registru osob

Popis formuláře:

Tento formulář použijte, pokud chcete vědět, jaké subjekty (orgány veřejné moci, popřípadě soukromoprávní uživatelé údajů - např. banky) si z registru osob* vyžádali informace evidované o vaší osobě. Ve formuláři musíte vybrat konkrétní období (ne starší jak 12 měsíců), na které se dotazujete.

Pokud nějaký subjekt v daném období vaše údaje využil, obdržíte informaci obsahující agendu (okruh činností), v rámci níž byly údaje využity, kdy se tak stalo a důvod / účel využití vašich údajů.

*Registr osob (ROS) obsahuje základní identifikační údaje právnických osob a organizačních složek právnických osob, podnikajících fyzických osob, podnikajících zahraničních osob a organizačních složek zahraničních osob, organizací s mezinárodním prvkem, organizačních složek státu a orgánů veřejné moci.

Jak použít formulář:

Budete potřebovat vaši datovou schránku fyzické osoby. Nemůžete tedy využít cizí datovou schránku, stejně jako datovou schránku právnické nebo podnikající fyzické osoby. Jak na to krok za krokem:

  1. klikněte na tlačítko „vyplnit formulář“ a přihlaste se do své datové schránky
  2. projděte všechny kroky a na závěr zvolte možnost "odeslat"
  3. za pár minut najdete výpis ve své datové schránce

Formulář můžete vyplnit také na Portálu občana, ve kterém máte údaje o vaší osobě a přístup k dalším službám na jednom místě. 


Více informací a kontakt

portal.gov.cz/sluzby-vs/zaznam-o-vyuzivani-udaju-vregistru-osob-S6098

Kontakt pro veřejnost: infoservis@czso.cz 


Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se, jak na to