Žádost o využití údajů z Registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel

Přihlášení pomocí datové schránky

Po stisku tlačítka "Přihlásit" budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů k datové schránce.

Přihlásit