Žádost o výpis z Rejstříku trestů

Popis formuláře:

Tento formulář použijte, pokud si potřebujete zařídit výpis z Rejstříku trestů.

Rejstřík trestů vede evidence fyzických osob pravomocně odsouzených soudy a rovněž na žádost vydává výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob. O výpis nejčastěji žádají osoby, které nebyly odsouzeny, a to za účelem prokázání své bezúhonnosti.

Jak použít formulář:

Budete potřebovat vaši datovou schránku fyzické osoby, Nemůžete tedy využít cizí datovou schránku, stejně jako datovou schránku právnické nebo podnikající fyzické osoby. Vaše datová schránka fyzické osoby musí být rovněž zpřístupněná. Jak na to krok za krokem:

  1. klikněte na tlačítko „vyplnit formulář“ a přihlaste se do své datové schránky
  2. projděte všechny kroky a na závěr zvolte možnost "odeslat"
  3. za pár minut najdete výpis ve své datové schránce

Výpis získáte také na Portálu občana, ve kterém máte údaje o vaší osobě a přístup k dalším službám na jednom místě. 


Více informací a kontakt

portal.gov.cz/sluzby-vs/vypis-z-rejstriku-trestu-S8893

Kontakt pro veřejnost: rejstrik@rejtr.justice.cz 


Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se, jak na to