Úvod Kam dál Pro úřady (OVM) Formuláře pro úřady Žádost o registraci informačního systému veřejné správy pro účely využívání autentizační služby Portálu veřejné správy

Žádost o registraci informačního systému veřejné správy pro účely využívání autentizační služby Portálu veřejné správy

Popis formuláře:

Autentizační služba ISDS (dále jen AS) slouží k autentizaci uživatelů jiných agendových informačních systémů (IS) na základě ověření identity uživatele v identitním prostoru datových schránek. Kromě potvrzení o úspěšném přihlášení poskytuje služba se souhlasem uživatele též jeho identifikační údaje, jako je např. jméno, příjmení, typ uživatele, typ datové schránky, údaje o datové schránce apod. Služba je určena jen pro orgány veřejné moci.

Náležitosti:

Autentizační služba je dostupná jen orgánům veřejné moci (OVM) pro jejich informační systémy veřejné správy. Oprávněná osoba nebo administrátor datové schránky OVM může registraci svého informačního systému provést v nastavení datové schránky v prostředí klientského portálu ISDS.