Úvod Kam dál Pro úřady (OVM) Formuláře pro úřady Registrace informačního systému veřejné správy pro účely využívání autentizační služby Portálu veřejné správy

Registrace informačního systému veřejné správy pro účely využívání autentizační služby Portálu veřejné správy

Popis formuláře:

Autentizační služba ISDS (dále jen AS) slouží k autentizaci uživatelů jiných agendových informačních systémů (IS) na základě ověření identity uživatele v identitním prostoru datových schránek. Kromě potvrzení o úspěšném přihlášení poskytuje služba se souhlasem uživatele též jeho identifikační údaje, jako je např. jméno, příjmení, typ uživatele, typ datové schránky, údaje o datové schránce apod. Služba je určena jen pro orgány veřejné moci.

Náležitosti:

Autentizační služba je dostupná jen orgánům veřejné moci (OVM) pro jejich informační systémy veřejné správy. Oprávněná osoba nebo administrátor datové schránky OVM může registraci svého informačního systému provést v nastavení datové schránky v prostředí klientského portálu ISDS.

Podrobné informace najdete v Provozním řádu ISDS.

V případě detailnějších dotazů k nastavení autentizační služby datové schránky OVM neváhejte kontaktovat infolinku datových schránek na 954 200 200 v pracovních dnech od 8:00 do 18:00, kde vám poskytnou potřebné informace. Kontaktní údaje najdete také na stránkách datových schránek.