Žádost o registraci informačního systému veřejné správy pro účely využívání autentizační služby Portálu veřejné správy