Výpis z veřejného rejstříku

Popis formuláře:

Tento formulář použijete, pokud chcete získat úplný výpis nebo výpis platných informací z veřejného rejstříku*.

  • Úplný výpis obsahuje všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existenci subjektu.
  • Výpis platných informací obsahuje souhrn informací o subjektu k aktuálnímu datu.

*Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí: spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společností.

Jak použít formulář:

Budete potřebovat vaši datovou schránku. Jak na to krok za krokem:

  1. klikněte na tlačítko „vyplnit formulář“, vyberte druh výpisu, o který máte zájem, a zadejte identifikační číslo osoby (IČO), kterou hledáte.
  2.  zvolte "Přihlásit a odeslat" a přihlaste se do vaší datové schránky a v posledním kroku žádost odešlete
  3. za pár minut najdete výpis ve své datové schránce

Výpis získáte také na Portálu Občana, ve kterém máte údaje o vaší osobě a přístup k dalším službám na jednom místě.


Více informací a kontakt

or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Kontakt pro veřejnost: posta@msp.justice.cz


Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se, jak na to