Výpis z veřejného rejstříku

Popis formuláře:

Na základě žádosti podané prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@home je vydán elektronický výpis z Veřejného rejstříku. Veřejný rejstřík se rozumí obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností. Tento výpis může být vydán fyzické osobě, fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě. Vydání výpisu není zpoplatněno.

Náležitosti:

Žadatel musí mít přístup do datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby. Pro zaslání žádosti je nutné vyplnit a odeslat formulář, který je k dispozici v levém panelu této stránky. Při vyplnění formuláře je nutné uvést IČ subjektu, jehož výpis je požadován. Při odeslání formuláře bude žadatel vyzván k zadání přístupových údajů do datové schránky. Zadáním údajů bude ověřena jeho totožnost.

Výsledek:

Elektronický výpis z Veřejného rejstříku - výpis platných nebo úplný výpis údajů - je zaslán do datové schránky žadatele. Žádost je vyřízena okamžitě po odeslání vyplněného formuláře žádosti.