Veřejný výpis z registru osob

Popis formuláře:

Tento formulář vám umožní získat výpis údajů o podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě z registru osob*. Jelikož se jedná o veřejný výpis, může tento formulář využít kdokoliv.

Veřejný výpis údajů o podnikající fyzické osobě neobsahuje údaje o jméně a příjmení podnikatele a jeho adrese místa pobytu, to už jsou údaje neveřejné.

*Registr osob (ROS) obsahuje základní identifikační údaje právnických osob a organizačních složek právnických osob, podnikajících fyzických osob, podnikajících zahraničních osob a organizačních složek zahraničních osob, organizací s mezinárodním prvkem, organizačních složek státu a orgánů veřejné moci.

Jak použít formulář:

Budete potřebovat vaši datovou schránku fyzické osoby. Nemůžete tedy využít cizí datovou schránku, stejně jako datovou schránku právnické nebo podnikající fyzické osoby. Jak na to krok za krokem

  1. klikněte na tlačítko „vyplnit formulář“ a přihlaste se do své datové schránky
  2. projděte všechny kroky a na závěr zvolte možnost "odeslat"
  3. za pár minut najdete výpis ve své datové schránce

Formulář můžete vyplnit také na Portálu Občana, ve kterém máte údaje o vaší osobě a přístup k dalším službám na jednom místě.


Více informací a kontakt:

portal.gov.cz/sluzby-vs/verejny-vypis-udaju-osoby-evidovane-vregistru-osob-S6105

Kontakt pro veřejnost: infoservis@czso.cz


Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se, jak na to