Storno žádosti o využití údajů z Registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel