Přihlášení prostřednictvím datové schránky

Po stisku tlačítka "Přihlásit" budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů k datové schránce.
Obrázek přihlašovací obrazovky ISDS

Přihlásit