Úvod Časté dotazy Zdraví a pojištění

Zdraví a pojištění

Jak řešit zdravotní pojištění při dlouhodobém cestování

Chystáte se na delší rekreaci v zahraničí? Před odjezdem si nezapomeňte zjistit, co musíte udělat s vaším českým zdravotním pojištěním. To se liší podle toho, na jak dlouho a do jaké destinace jedete.

Pokud se jedete rekreovat do zemí v rámci Evropské unie či do Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, na Island nebo do Velké Británie, zdravotní pojišťovně nic nehlásíte. Bez ohledu na to, na jak dlouho jedete, budete nadále platit pojištění v České republice. Nezapomeňte si s sebou na cesty vzít vaši kartičku pojištěnce, která slouží jako evropský průkaz pojištěnce. S ní budete mít při případných potížích nárok na bezplatné základní ošetření. V některých zemích po vás však můžou chtít zaplatit spoluúčast. Pojištění v základním rozsahu se nevztahuje například na váš převoz na území České republiky. Vždycky si proto raději sjednejte také speciální cestovní pojištění.

Pokud se jedete rekreovat do zemí mimo Evropskou unii a mimo Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko Island či Velkou Británii

 • na dobu do 6 měsíců, zdravotní pojišťovně nic hlásit nemusíte, pojištění budete nadále platit v České republice. Nezapomeňte si ale raději vždy sjednat speciální cestovní pojištění,
 • na dobu delší než 6 měsíců, můžete se (ale nemusíte) odhlásit z českého zdravotního pojištění a přihlásit se ke zdravotnímu pojištění v  cizině resp. sjednat si cestovní pojištění na celou dobu rekreace. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Aby vás zdravotní pojišťovna z českého systému pojištění odhlásila, a vy tak nemuseli platit pojistné, je potřeba před odjezdem pojišťovně doručit Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině a odevzdat kartičku pojištěnce. Každá pojišťovna může mít pro toto prohlášení jiný předepsaný formulář. Některé pojišťovny umožňují prohlášení odeslat elektronicky – informujte se proto raději vždy na webových stránkách vaší pojišťovny.

Důležité termíny

Prohlášení je nejlépe podat již před odjezdem. V případě, že jej podáte později, odhlášení proběhne až od okamžiku jeho doručení pojišťovně.. Kartičku pojištěnce musíte pojišťovně vrátit do 8 dnů ode dne, ke kterému jste pojištění ukončili. 

Na co si dát pozor

Až se vrátíte z ciziny zpátky do České republiky, musíte se k pojištění znovu přihlásit. Zároveň musíte pojišťovně prokázat, že jste po celou dobu pobytu v zahraničí opravdu byli pojištěni, a to buď v rámci zdravotního pojištění v jiném státě, nebo cestovním pojištěním. V opačném případě budete muset pojistné doplatit zpětně, a to za každý měsíc, ve kterém jste nebyli pojištěni byť jeden jediný den.

Pozor také na nečekaně brzký návrat z ciziny. Pokud se váš pobyt v zahraničí zkrátí na méně než 6 měsíců, bude na vás pojišťovna nahlížet tak, jako byste se nikdy neodhlásili. Budete tak muset doplatit všechno pojistné a  bude vám předepsáno penále, o jehož případné prominutí můžete pojišťovnu požádat. 

Zkontrolováno u: Ministerstvo zdravotnictví

Kontakt pro veřejnost: verejnost@mzcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Jak pandemie covid-19 ovlivní váš život, a jaká opatření jsou aktuálně platná, aby se zabránilo šíření viru SARS-CoV-2 najdete na samostatném webu www.covidportal.cz.

Přejít na Covidportál

Najdete tam informace o:

Můžete se podívat i na web www.dovolena2021.cz kde najdete aktuální podmínky cestování do vybraných destinací. 

Pomohl vám tento článek?

Chystáte se nasbírat nové pracovní zkušenosti v některém ze států Evropské unie? Nezapomeňte si před odjezdem zjistit, co musíte udělat se svým zdravotním pojištěním. 

V rámci států EU platí princip jednoho pojištění. V případě vycestování za prací do států EU byste měli být vždy pojištěni ve státě, ve kterém pracujete. Pokud pracujete pouze na území jednoho státu, je státem pojištění vždy tento stát. Ne každá výdělečná činnost v zahraniční musí znamenat, že máte povinnost ukončit české zdravotní pojištění (různé druhy brigád, výše příjmů). To, jestli výdělečná činnost zakládá povinnost mít zahraniční zdravotní pojištění, určují zákony toho státu, kde hodláte pracovat. Při práci v zahraničí musíte tuto skutečnost oznámit své české zdravotní pojišťovně a vrátit průkaz zdravotního pojištění. Nesmíte se jím nadále prokazovat (ani v Česku, ani v zahraničí); Vaše zahraniční zdravotní pojišťovna Vás vybaví svým průkazem. 

Pozor – stejné pravidlo platí také pro práci ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Norsku , Islandu, a Velké Británii, ačkoliv nejsou členy Evropské unie. 

Budete pracovat ve více zemích zároveň? Při souběhu výdělečné činnosti v několika zemích EU se situace posuzuje individuálně, a proto Vám doporučujeme obrátit se na Kancelář zdravotního pojištění nebo na svou zdravotní pojišťovnu.  

Kde řešit a co budete potřebovat

Odhlášení z českého systému veřejného zdravotního pojištění záleží na tom, zda již máte v zahraničí práci či nikoliv.

 • Pokud již práci v zahraničí máte, tak je  potřeba zdravotní pojišťovně před odjezdem doručit písemnou žádost o ukončení zdravotního pojištění spolu s dokladem, kterým prokážete to, že v zahraničí budete vykonávat výdělečnou činnost– například kopii pracovní smlouvy či doklad o existenci zahraničního zdravotního pojištění. Musíte také odevzdat kartičku pojištěnce. 
 • Pokud si práci v zahraničí budete hledat  až po příjezdu z pojištění se zatím neodhlašujte a počkejte s odhlášením na to, až si nějakou práci najdete.

Jednotlivé pojišťovny mohou mít pro žádost jiný předepsaný formulář. Některé pojišťovny umožňují prohlášení odeslat elektronicky – informujte se proto raději vždy na jejich webových stránkách.

Důležité termíny

Odhlásit se z pojištění musíte do 8 dnů ode dne, kde jste výdělečnou činnost v zahraničí zahájili. Kartičku pojištěnce musíte pojišťovně vrátit do 8 dnů ode dne, ke kterému jste pojištění ukončili. 

Na co si dát pozor

Až se vrátíte ze  zahraničí zpátky do České republiky, musíte se k pojištění znovu přihlásit. Po dobu, po kterou budete čerpat peněžité dávky (dávky v nezaměstnanosti, mateřství atd.) ze zahraniční výdělečné činnosti, zůstáváte i nadále pojištění v zahraniční. Česká pojišťovna po Vašem opětovném přihlášení ověří, zda jste po celou dobu pobytu podléhal/a zahraničním právním předpisům o zdravotním pojištění. K tomu od Vás může potřebovat určité informace či doklady (např. název zahraniční pojišťovny, číslo pojištění či adresu bydliště v zahraničí). V případě, že se pojišťovně na základě informací přímo od zahraničních pojišťoven ani na základě Vašich podkladů nepodaří potvrdit, že jste po celou dobu pobytu podléhal/a zahraničním právním předpisům o zdravotním pojištění, vyměří Vám česká zdravotní pojišťovna dodatečně pojistné za období, po něž jste měl/a být pojištěn/a v ČR.

Po příjezdu zpátky do České republiky se informujte u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven, kterou si sami vyberete.

Zkontrolováno u: Ministerstvo zdravotnictví

Kontakt pro veřejnost : verejnost@mzcr.cz

Pomohl vám tento článek?

V případě, že chcete podstoupit umělé přerušení těhotenství (interrupci), musíte o to písemně požádat svého ošetřujícího gynekologa. Podstoupit umělé přerušení těhotenství můžete bez ohledu na svůj věk. O interrupci můžete v ČR požádat i pokud jste občankou Evropské unie. 

Podmínkou provedení interrupce je, aby vaše těhotenství netrvalo více než 12 týdnů (tj. 12 týdnů od poslední menstruace), a aby tomu nebránily zdravotní důvody. Těhotenství nemůžete přerušit dříve než 6 měsíců od poslední interrupce (pokud neexistují závažné zdravotní důvody). Výjimkou je pouze situace, kdy žena alespoň dvakrát rodila, nebo dovršila 35 let, nebo je důvodné podezření, že otěhotněla v důsledku trestné činnosti, která na ni byla spáchána.

V případě, že je naopak nutné interrupci provést ze zdravotních důvodů, tzn. že je ohrožen váš život, vaše zdraví nebo zdravý vývoj plodu, nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu, může být umělé přerušení těhotenství provedeno na vaši žádost nebo s vaším souhlasem i po 12. týdnu těhotenství. 

Kde řešit a co budete potřebovat

V případě, že chcete uměle přerušit těhotenství, navštivte vašeho gynekologa, který vás vyšetří a zhodnotí, jestli může být umělé přerušení těhotenství provedeno. 

Poplatky (Povinnosti)

Umělé přerušení těhotenství je zpoplatněno v případě, že je interrupce prováděna na vaši žádost. Ohledně ceny výkonu je nutné se informovat u vašeho gynekologa nebo ve zdravotnickém zařízení, které bude interrupci provádět. 

V případě, že je těhotenství uměle přerušeno ze zdravotních důvodů, hradí jej většinou zdravotní pojišťovna. Relevantní zdravotní důvody najdete ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 75/1986 Sb. 

Na co si dát pozor

V případě, že se k umělému přerušení těhotenství rozhodne dívka do 16. let věku, musí k výkonu dát souhlas zákonný zástupce, popřípadě ten, jemuž byla svěřena do výchovy. Jestliže bylo uměle přerušeno těhotenství ženě ve věku od 16 do 18 let, vyrozumí o tom zdravotnické zařízení jejího zákonného zástupce. Bližší informace najdete v zákoně č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 

Kontakt pro dotazy veřejnosti: verejnost@mzcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Pečovat o zdraví duše je stejně tak důležité, jako pečovat o zdraví těla. Přesto máme často tendenci psychické problémy potlačovat a o svých trápeních nemluvit. V mnoha případech ani nemáme dostatečné povědomí o tom, jak o své duševní zdraví správně pečovat. Je také potřeba si uvědomit, že na žádné potíže nemusíte být sami. Vyškolený odborník vám může pomoci identifikovat příčiny vaší nepohody a nalézt cestu zpět ke spokojenému a kvalitnímu životu.

Pokud vaše psychické potíže dosáhnou takové míry, že je nedokážete vyřešit svépomocí či s využitím laické pomoci, je velmi důležité nečekat a vyhledat odbornou pomoc. To, zda je pro vás vhodnější vyhledat služby psychologa nebo psychiatra není lehké laicky posoudit.   Odborníka v oblasti duševního zdraví byste měli vyhledat, pokud vás trápí stavy stejné nebo podobné například těmto:

 • Řešíte vztahový problém s partnerem nebo rodinou
 • Máte pocit, že v práci prožíváte vyhoření a nevíte, jak dál
 • Cítíte se ve stresu a nezvládáte své povinnosti tak jako doposud
 • Máte problém s výchovou vašich dětí
 • Trápí vás již několik týdnů depresivní myšlenky, jste bez energie a zájmu
 • Pociťujete úzkosti – například máte pravidelně pocity na omdlení, svírá se vám hruď nebo se bojíte jít mezi lidi
 • Zažíváte zvláštní smyslové vjemy (například záslechy hlasů v situacích, kdy jste sami) či obavy z pronásledování, obavy o své zdraví a život 
 • Máte potíže se spánkem – neusnete, i když jste dlouhodobě vyčerpáni, budíte se mnohokrát za noc či velmi brzy ráno

Jak již bylo řečeno, není nutné se přesně snažit určit, na kterého odborníka se konkrétně obrátit. Nicméně se dá říct, že psycholog či jiný odborník s psychoterapeutickým vzděláním vám bude naslouchat, problémy s vámi do hloubky probere, nabídne vám objektivní pohled „zvenčí“ a spolu zvolíte správný postup, jak se pokusit potíží zbavit. To stejné s vámi může udělat i lékař-psychiatr, nicméně tento je z titulu své profese zaměřen více na vážnější problémy, které často vyžadují medicínský přístup, tedy například i předepsání léků.  

Častý postup je proto takový, že je vhodné obrátit se nejprve na svého praktického lékaře, který by měl doporučit správný typ specializované péče. Můžete se ale obrátit na specialistu přímo, tj. k žádnému z uvedených ambulantních specialistů nebudete potřebovat žádanku od svého praktického lékaře. 

Dá se zhruba říct, že s potížemi, které považujete za sice velmi obtěžující, ale v podstatě adekvátní okolnostem a věříte, že s pomocí se jich dokážete zbavit například tím, že něco ve svém životě změníte, vyhledejte odborníka s psychoterapeutickým vzděláním. Pokud ale máte dojem, že vaše potíže jsou vážnějšího charakteru, brání vám fungovat, případně již pociťujete i zhoršení fyzického stavu, bude vhodnější rovnou volit zdravotní péči, tedy klinického psychologa či přímo psychiatra. 

Není se však potřeba příliš rozmýšlet, zda máte navštívit raději psychologa nebo psychiatra. Oba dokážou rozpoznat, jak závažné jsou vaše problémy, a správně vás nasměrovat k vhodnému odborníkovi. 

Jak a kde se na psychologa/psychiatra obrátit

K psychologovi i psychiatrovi se můžete zpravidla objednat telefonicky, e-mailem nebo osobně. 

Co se týče psychologa, pak pokud chcete, aby terapii hradila zdravotní pojišťovna, musíte vybrat klinického psychologa, který má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. 

Za sezení u psychologa „na pojišťovnu“ sice neplatíte, problémem jsou však dlouhé čekací lhůty. Často je rychlejší zaplatit si odborníka s psychoterapeutickým vzděláním, který pracuje v režimu OSVČ. Cena za jedno sezení se zpravidla pohybuje v rozmezí 500-1000 Kč. 

Některé zdravotní pojišťovny (například VZP) nabízí proplacení části nákladů na tato sezení z takzvaného fondu prevence. Ohledně dostupnosti této služby a konkrétního postupu se obraťte na svou pojišťovnu.  

Co se týče psychiatra, valná většina z nich je také tzv. „na pojišťovnu“, můžete se však obrátit i na psychiatra, který nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, kterého si ale budete muset zaplatit, včetně případné medikace. 

Pozor! Pokud se cítíte opravdu špatně a máte například sebevražedné myšlenky, okamžitě se obraťte na psychiatrickou pomoc a uveďte, že je váš stav akutní. 

Můžete také kdykoliv zavolat na tyto linky:

 • Linka první psychické pomoci – tel. 116 123 (nonstop), ZDARMA
 • Linka důvěry Centra krizové intervence – tel. 284 016 666 (nonstop)

Využít můžete také internetový chat Pražské linky důvěry.

K lepší orientaci ohledně možností péče o své duševní zdraví využijte stránky Opatruj.se vytvořené Národním ústavem duševního zdraví pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Naleznete zde i nástroje, kterými se můžete otestovat a zjistit, jak si ohledně vašeho psychického stavu stojíte, a také důležité rady a kontakty, jak a kam se obrátit o pomoc. 

Další užitečné kontakty najdete například na těchto stránkách ministerstva vnitra.

Psychologa či psychiatra dle místa bydliště můžete vyhledat pomocí tohoto vyhledávače. Případně můžete dohledat odborníka podle své zdravotní pojišťovny na těchto odkazech:


Kontakt pro dotazy veřejnosti: Ministerstvo zdravotnictví, verejnost@mzcr.cz

Pomohl vám tento článek?