Úvod Časté dotazy Práce a podnikání

Práce a podnikání

Chystáte se nasbírat nové pracovní zkušenosti v některém ze států Evropské unie? Nezapomeňte si před odjezdem zjistit, co musíte udělat se svým zdravotním pojištěním. 

V rámci států EU platí princip jednoho pojištění. V případě vycestování za prací do států EU byste měli být vždy pojištěni ve státě, ve kterém pracujete. Pokud pracujete pouze na území jednoho státu, je státem pojištění vždy tento stát. Ne každá výdělečná činnost v zahraniční musí znamenat, že máte povinnost ukončit české zdravotní pojištění (různé druhy brigád, výše příjmů). To, jestli výdělečná činnost zakládá povinnost mít zahraniční zdravotní pojištění, určují zákony toho státu, kde hodláte pracovat. Při práci v zahraničí musíte tuto skutečnost oznámit své české zdravotní pojišťovně a vrátit průkaz zdravotního pojištění. Nesmíte se jím nadále prokazovat (ani v Česku, ani v zahraničí); Vaše zahraniční zdravotní pojišťovna Vás vybaví svým průkazem. 

Pozor – stejné pravidlo platí také pro práci ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Norsku , Islandu, a Velké Británii, ačkoliv nejsou členy Evropské unie. 

Budete pracovat ve více zemích zároveň? Při souběhu výdělečné činnosti v několika zemích EU se situace posuzuje individuálně, a proto Vám doporučujeme obrátit se na Kancelář zdravotního pojištění nebo na svou zdravotní pojišťovnu.  

Kde řešit a co budete potřebovat

Odhlášení z českého systému veřejného zdravotního pojištění záleží na tom, zda již máte v zahraničí práci či nikoliv.

  • Pokud již práci v zahraničí máte, tak je  potřeba zdravotní pojišťovně před odjezdem doručit písemnou žádost o ukončení zdravotního pojištění spolu s dokladem, kterým prokážete to, že v zahraničí budete vykonávat výdělečnou činnost– například kopii pracovní smlouvy či doklad o existenci zahraničního zdravotního pojištění. Musíte také odevzdat kartičku pojištěnce. 
  • Pokud si práci v zahraničí budete hledat  až po příjezdu z pojištění se zatím neodhlašujte a počkejte s odhlášením na to, až si nějakou práci najdete.

Jednotlivé pojišťovny mohou mít pro žádost jiný předepsaný formulář. Některé pojišťovny umožňují prohlášení odeslat elektronicky – informujte se proto raději vždy na jejich webových stránkách.

Důležité termíny

Odhlásit se z pojištění musíte do 8 dnů ode dne, kde jste výdělečnou činnost v zahraničí zahájili. Kartičku pojištěnce musíte pojišťovně vrátit do 8 dnů ode dne, ke kterému jste pojištění ukončili. 

Na co si dát pozor

Až se vrátíte ze  zahraničí zpátky do České republiky, musíte se k pojištění znovu přihlásit. Po dobu, po kterou budete čerpat peněžité dávky (dávky v nezaměstnanosti, mateřství atd.) ze zahraniční výdělečné činnosti, zůstáváte i nadále pojištění v zahraniční. Česká pojišťovna po Vašem opětovném přihlášení ověří, zda jste po celou dobu pobytu podléhal/a zahraničním právním předpisům o zdravotním pojištění. K tomu od Vás může potřebovat určité informace či doklady (např. název zahraniční pojišťovny, číslo pojištění či adresu bydliště v zahraničí). V případě, že se pojišťovně na základě informací přímo od zahraničních pojišťoven ani na základě Vašich podkladů nepodaří potvrdit, že jste po celou dobu pobytu podléhal/a zahraničním právním předpisům o zdravotním pojištění, vyměří Vám česká zdravotní pojišťovna dodatečně pojistné za období, po něž jste měl/a být pojištěn/a v ČR.

Po příjezdu zpátky do České republiky se informujte u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven, kterou si sami vyberete.

Zkontrolováno u: Ministerstvo zdravotnictví

Kontakt pro veřejnost : verejnost@mzcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Chcete-li na čas přerušit vaši živnost, nesmíte to zapomenout nahlásit vaší zdravotní pojišťovně, okresní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu. Rychlejší však bude ohlásit přerušení na živnostenský úřad, který to udělá za vás.

Kde řešit a co budete potřebovat

Ohlášení přerušení živnosti na živnostenský úřad je dobrovolné, přesto vám může ušetřit spoustu času. V praxi totiž stačí vyplnit jediný formulář Změnový list a zaslat ho na živnostenský úřad. Ten pak za vás informace předá finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně, kterým přerušení naopak povinně nahlásit musíte.

Máte-li datovou schránku nebo kvalifikovaný elektronický podpis, formulář jednoduše vyplníte a odešlete prostřednictvím aplikace na stránkách rejstříku živnostenského podnikání.

Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se na videonávod, jak na to.

Vyplněný formulář můžete také zaslat poštou na kterýkoliv živnostenský úřad. Pokud si s jeho vyplněním nevíte rady, zastavte se na nejbližší pobočce, kde vám se vším pracovníci pomůžou.

Důležité termíny

Pokud se rozhodnete živnostenskému úřadu přerušení nehlásit, nezapomeňte, že i přes to musíte oznámení doručit:

  • do 8 dnů od přerušení živnosti okresní správě sociálního zabezpečení,
  • do 8 dnů od přerušení živnosti zdravotní pojišťovně,
  • do 15 dnů od přerušení živnosti finančnímu úřadu.

Na co si dát pozor

V oznámení musíte určit, od jakého data a do jakého data živnost přerušujete. Nezapomeňte na to, že se živnost nedá přerušit zpětně.

Pokud jste plátcem DPH, zůstáváte jím i během přerušení. To znamená, že musíte stále podávat nulová přiznání k DPH. Nulová kontrolní hlášení ale podávat nemusíte.

Výhodou přerušení živnosti je, že pokud nevykonáváte jinou výdělečnou činnost, nemusíte platit zálohy na sociální pojištění. Zálohy na zdravotní pojištění však musíte stále platit jako osoba bez zdanitelných příjmu, pokud je za vás neplatí stát.

Zkontrolováno u: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontakt pro dotazy: posta@mpo.cz

Pomohl vám tento článek?