Úvod Časté dotazy Datové schránky

Datové schránky

Datová schránka je doručovací systém, přes který si můžete zdarma dopisovat s úřady. Když pošlete dokument datovou schránkou, úřad si je jistý, že jste ho poslali opravdu vy. Také si můžete přes datovou schránku posílat dokumenty se soukromými subjekty (bance, pojišťovně, dodavateli energií…), prostřednictvím tzv. poštovní datové zprávy, ale to už je za poplatek, který určuje Česká pošta,s.p.. Více informací najdete na webu chcidatovku.gov.cz nebo na infowebu datových schránek.

Pomohl vám tento článek?

Ne, jako občan mít datovou schránku nemusíte. Zákon to nařizuje jen v některých případech a některým subjektům. I když datovou schránku mít nemusíte, hodně vám pomůže, že si ji zařídíte, protože nebudete muset tak často osobně na úřad nebo platit doporučené dopisy, které posíláte na úřad.

Pomohl vám tento článek?

Ze zákona musí mít datovou schránku právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, statutární auditoři, soudní znalci, předkladatelé a tlumočníci a orgány veřejné moci (úřady, státní správa, samospráva, školy, notáři a soudní exekutoři).

Pomohl vám tento článek?

Občané mladší 18 let a osoby zbavené svéprávnosti. Datová schránka je pozastavena osobám, které jsou ve vězení nebo ve vazbě.

Pomohl vám tento článek?

Ne. Některé služby veřejné správy na to nejsou připraveny a na některých úřadech to ani nejde. Datová schránka vám pomáhá, abyste nemuseli vyřizovat vše osobně.

Pomohl vám tento článek?

Ne. Výpis je platný jen v elektronické podobě. Pokud obdržený výpis do datové schránky vytisknete, dokument právní váhu ztrácí, protože po převedení z elektronické do listinné podoby již není ověřená integrita a věrohodnost dokumentu. Podobně ztrácí právní váhu i výpis v tištěné podobě vydaný na kontaktním místě Czech POINT, který je následně oskenován.  

Obdržené elektronické výpisy opatřené platnou a uznávanou elektronickou pečetí do datové schránky nebo z Portálu občana lze pro další komunikaci se zachováním jejich platnosti v elektronické podobě využít prostřednictvím datové schránky.

Pokud chcete, aby elektronický výpis obdržený do datové schránky měl právní hodnotu i po vytištění, musí projít tzv. autorizovanou konverzí, což je úřední potvrzení o bezpečném a správném převedení výpisu z digitální do listinné podoby. Autorizovaná konverze se provádí na kterémkoliv pracovišti Czech POINTu.

Více informací o autorizované konverzi najdete zde: 

https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/autorizovana-konverze/  

 

Pomohl vám tento článek?

Ano, můžete si zažádat o znepřístupnění datové schránky. Úřední korespondence vám pak bude chodit klasickou poštou.

Pomohl vám tento článek?

Do portálu datových schránek se lze přihlásit šesti různými způsoby: jménem a heslem, jménem a heslem a SMS kódem, jménem a heslem a bezpečnostním kódem, jménem a heslem a klientským certifikátem, pomocí národní autentizační brány Identita občana nebo pomocí Mobilního klíče. Pokud se vám přihlásit do datové schránky nepodařilo, zkuste problém vyřešit pomocí nápovědy datových schránek.

Pomohl vám tento článek?

Do datové schránky se můžete přihlásit mobilním klíčem eGovernmentu, pomocí eObčanky nebo jiného prostředkem evidovaným u národní autentizační brány Identita občana https://www.datoveschranky.info/doplnkove-sluzby/prihlasovaci-metody

Pokud nemáte, žádný z výše uvedených prostředků musíte zajít na pobočku Czech POINT a zažádat si o vydání nových přístupových údajů.

https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zneplatneni-pu-a-vydani-novych

Pomohl vám tento článek?

Ano. Veškerá komunikace a obsah datových zpráv odesílaných prostřednictvím datových schránek jsou šifrované a zabezpečené tak, aby jejich obsah byl přístupný pouze odesílateli a příjemci datové zprávy. Důležité však také je, abyste se i vy chovali na internetu obezřetně. Více o bezpečnostních zásadách užívání datových schránek najdete na oficiálním webu datových schránek

Pomohl vám tento článek?

Zprávu s elektronickým podpisem pošlete e-mailem. Nelze u ní ale garantovat doručení nebo přečtení. Navíc za pořízení elektronického podpisu se platí až 1000 Kč. Datovou zprávu nemusíte opatřit elektronickým podpisem. Příjemce má jistotu, že se jedná o vás a zároveň jde prokázat, že datová zpráva byla doručena.

Pomohl vám tento článek?

Pokud posíláte datovou zprávu úřadům, je to bez poplatku. Pokud posíláte tzv. poštovní datovou zprávu (PDZ) jiným subjektům, zaplatíte podle aktuálního ceníku České pošty, s.p., více o PDZ na oficiálním webu datových schránek.

Pomohl vám tento článek?

Ano. Velikost datové zprávy dodávané do datové schránky však nesmí překročit 20 MB (u datové schránky zřízené ze zákona je to 50 MB). Přes datovou schránku lze zasílat přílohy ve všech běžných formátech jako je např. pdf, doc, jpg, html atd. Více na oficiálním webu datových schránek.

Pomohl vám tento článek?

Datová zpráva se považuje za doručenou ve chvíli, kdy se vy nebo ten, komu jste dali právo číst vaše datové zprávy, přihlásíte do datové schránky (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i právnické osoby). Pokud se do 10 dnů nepřihlásíte, je také považována za doručenou.

Pomohl vám tento článek?

90 dnů od doručení, po té se zpráva podle zákona vymaže.

Pomohl vám tento článek?

Buď si můžete zaplatit službu datový trezor, nebo si můžete připojit datovou schránku do Portálu občana, kde si můžete datové zprávy uložit na delší dobu, nebo si můžete uložit zprávu v počítači.

Pomohl vám tento článek?

Úložiště souborů vám pomůže, když potřebujete odeslat více datových zpráv, ke kterým budete přikládat více příloh. Datové zprávy s přílohami si můžete dopředu nachystat a pak je najednou odeslat. Do úložiště můžete dát až 30 souborů a budete je tam mít uloženy až 15 dní.

Pomohl vám tento článek?

Aby nebyly vaše datové zprávy vymazány po 90 dnech od doručení, můžete si zaplatit u České pošty datový trezor. Zprávy se vám do něj automaticky uloží a budou mít stejnou právní platnost i po uplynutí 90 dnů.

Pomohl vám tento článek?

Standardní datové zprávy slouží pouze pro komunikaci s úřady, poštovní datové zprávy si mohou vzájemně posílat právnické i podnikající fyzické osoby a občané. Poštovní datové zprávy jsou zpoplatněné (soukromoprávní komunikace) dle ceníku České pošty.

Pomohl vám tento článek?

Online po přihlášení přes portál Identita občana, osobně na Czech POINTu či písemně v listinné podobě. Více informací najdete přehledně na chcidatovku.gov.cz nebo podrobněji na oficiálním webu datových schránek

Pomohl vám tento článek?

Obecný popis

Datová schránka je vaší elektronickou poštovní schránkou. Díky datové schránce můžete zasílat dokumenty úřadům elektronicky z pohodlí domova, a elektronicky je i přijímat. Nepotřebujete k tomu navíc žádný elektronický podpis, který byste si jinak museli složitě vyřizovat. Úřady budou na dokument zaslaný datovou schránkou nahlížet stejně, jako byste jej osobně podepsali.

Kromě zasílání a odesílání dokumentů má ale datová schránka také řadu dalších funkcí. Pokud ji propojíte s Portálem občana, budete si moci vyřídit nový řidičský průkaz, nebo získat řadu výpisů (např. výpis z rejstříku trestů, bodové hodnocení řidiče apod.), o které byste jinak museli žádat osobně na úřadě. Více o datových schránkách naleznete najdete na přehledně na webu chcidatovku.gov.cz nebo na oficiálních webových stránkách.

Aby vám žádná datová zpráva neunikla, můžete si v Portálu občana aktivovat možnost zasílání upozornění. Pokud zadáte svoje telefonní číslo nebo e-mail, o nové zprávě se pak dozvíte ihned, jakmile ji obdržíte.  

Datovou schránku už si nemusíte chodit osobně zakládat na pobočku Czech POINT, ale můžete si ji založit online i po přihlášení do Portálu občana.

 

Koho se týká

Jste fyzická nebo podnikající fyzická osoba a máte přístup do Portálu občana pomocí nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti)

Kde žádat a co bude potřeba

Portál občana vám umožní si o zřízení datové schránky požádat poté, co se do něj přihlásíte. Založit si můžete datovou schránku fyzické osoby. Pokud jste zapsáni i v registru osob např. jako OSVČ apod., můžete si požádat i o datovou schránku podnikající fyzické osoby .

Datovou schránku si můžete v Portálu občana online založit,  pokud už vlastníte nebo využíváte nějaký z nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti). Stačí se jimi do Portálu občana přihlásit. Na úvodní obrazovce zvolíte „Založit datovou schránku“. Bližší informace najdete na webových stránkách datových schránek.

Na co si dát pozor

Po úspěšném vytvoření datové schránky je ještě nutné do Portálu občana datovou schránku přidat, aby byly zpřístupněny její funkce a služby.

Druhou datovou schránku si nezakládáte v profilu, ale v Nastavení kliknutím na záložku „Datová schránka“.  Zde kliknete na tlačítko „Založit datovou schránku“ a postupujete dle stejných pokynů.

Pokud si založíte obě datové schránky, je nutné obě datové schránky přidat do Portálu občana zvlášť.

Pokud vám do datové schránky dorazí nová datová zpráva, bude evidovaná jako přijatá v den, kdy se do své datové schránky přihlásíte (aniž byste datovou zprávu otevřeli). Pokud se do datové schránky nepřihlásíte, bude datová zpráva považovaná za doručenou desátým dnem od jejího doručení do datové schránky. Od momentu kdy je datová zpráva doručená běží například zákonné lhůty pro odpověď.

Jinak je to ale v případě, že si nastavíte v Portálu občana zasílání upozornění. Zasláním upozornění Portálem občana bude datová zpráva považována za doručenou ihned, jakmile vám toto upozornění dorazí.

Všechny datové zprávy budou ve vaší datové schránce automaticky uchovávány po dobu 90 dnů a pak budou smazány. Pokud byste chtěli, aby vaše datové zprávy byly uchovány napořád, můžete si je ukládat sami na svůj počítač, aktivovat si placenou službu Datový trezor, nebo si můžete vaši datovou schránku propojit s Portálem občana. V Portálu občana budou vaše datové zprávy archivované zdarma.

Některé služby jsou dle platné legislativy zpřístupněny pouze jednomu typu přidané datové schránky. V těchto případech je nutné použít správný typ datové schránky pro danou službu.

V Portálu občana nemůžete založit, přidat a ani se přihlásit datovou schránkou právnické osoby.

Pomohl vám tento článek?

Ano.

Pomohl vám tento článek?

Ano. Pokud jste cizinec, který legálně pobývá na území České republiky, můžete podat žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Aby mohla být ověřena vaše totožnost, stačí vám občanský průkaz, pas, povolení k pobytu, vízový štítek nebo pobytový štítek.

Pomohl vám tento článek?