Úvod Časté dotazy Další informace a návody

Další informace a návody

Pokud se chcete trvale zbavit vašeho vozidla, musíte ho nejdříve odevzdat do zařízení ke sběru/zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků), resp. na autovrakoviště. Potom také musíte na obecním úřadě oficiálně zažádat o zápis jeho zániku a zrušit povinné ručení.

Kde řešit a co budete potřebovat

Své auto nemůžete libovolně zlikvidovat sami, ale musíte ho odevzdat do některého ze zařízení, které k tomu má povolení. Nejbližší autorizované autovrakoviště můžete najít na tomto seznamu

Na co si dát pozor

Pečlivě si uschovejte potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (doklad o likvidaci) - budete ho muset předložit na úřadu. Platnost dokladu o likvidaci si můžete ověřit v této databázi.

Poplatky (Povinnosti)

Za likvidaci vozidla neplatíte v případě, že je odevzdáváno vozidlo obsahující podstatné části (tj. karoserie, motor, podvozek) a neobsahující přidaný odpad. V opačném případě je možné, že provozovatel autovrakoviště bude za převzetí požadovat úplatu. Dále si autovrakoviště může účtovat poplatek za případné odtažení vozidla. 

Zkontrolováno u: Ministerstvo životního prostředí

kontakt: info@mzp.cz

Zažádat o trvalé vyřazení z provozu můžete jako vlastník vozidla, nebo jako provozovatel se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Za vlastníka může žádost podat také osoba, které k tomu dal vlastník zmocnění.

Kde řešit a co budete potřebovat

Žádost o oficiální zánik vozidla (tj. jeho trvalé vyřazení) musíte vyřídit osobně, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Formulář žádosti vám poskytnou na úřadu, nebo můžete vyplnit tento vzor (vyplňujete pouze první stranu).

Sebou na úřad si nezapomeňte vzít:

 1. doklad o ekologické likvidaci vozidla (vydá vám ho autovrakoviště), aktualizovaný přehled najdete na tomto odkazu:
 2. malý techničák
 3. velký techničák
 4. tabulky registrační značky (SPZ)
 5. doklad totožnosti 

Nezapomeňte, že pokud jdete vozidlo trvale vyřazovat jako podnikající fyzická osoba, musíte se prokázat živnostenským listem, jako právnická osoba pak výpisem z obchodního rejstříku. Pokud jdete jednat za vlastníka vozidla, potřebujete také plnou moc. 

Na co si dát pozor

O zánik vozidla (tj. jeho trvalé vyřazení) musíte jít zažádat nejpozději do deseti dnů od jeho likvidace. Návštěvu úřadu neodkládejte – čím později necháte vozidlo vyřadit, tím později také budete moct zrušit povinné ručení. Pojišťovna vám tak případně vrátí menší přeplatek nespotřebovaného pojistného. 

Poplatky (Povinnosti)

Za trvalé vyřazení vozidla nic neplatíte.

Zkontrolováno u: Ministerstvo dopravy

kontakt: posta@mdcr.cz

Po vyřazení vozidla z registru nezapomeňte zrušit povinné ručení. Pojišťovna vám nespotřebované pojistné vrátí zpět. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zjistěte si na webových stránkách vaší pojišťovny, jak přesně vyžaduje zrušení provést. Obecně však stačí pojišťovně do datové schránky, poštou nebo osobně doručit žádost o zrušení pojistné smlouvy, ke které připojíte kopii velkého technického průkazu a doklad o ekologické likvidaci. 

Pomohl vám tento článek?

Pokud víte, že vaše auto nebo jiné silniční vozidlo nebudete po nějakou dobu používat, můžete ho dočasně vyřadit ze silničního provozu. Vyhnete se tak například placení povinného pojištění. 

Zažádat o dočasné vyřazení z provozu můžete jako vlastník vozidla, nebo jako provozovatel se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Za vlastníka může žádost podat také osoba, které k tomu dal vlastník zmocnění plnou mocí.

Kde řešit a co budete potřebovat

Žádost o vyřazení vozidla budete muset zpravidla vyřídit osobně, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Formulář žádosti vám poskytnou na úřadu, nebo můžete vyplnit tento vzor (vyplňujete pouze první stranu).

Sebou na úřad si nezapomeňte vzít:

 1. malý techničák
 2. velký techničák
 3. tabulky registrační značky (SPZ)
 4. doklad totožnosti 

Některé obecní úřady přijímají žádosti o dočasné vyřazení vozidla také elektronicky. SPZ jim pak doručíte poštou, nebo dodáte čestné prohlášení o jejím sejmutí z vozidla. Raději se však vždy informujte na vybraném úřadě, zda tento způsob vyřízení umožňuje.

Nezapomeňte, že pokud jdete vozidlo odhlašovat jako podnikající fyzická osoba, musíte se prokázat živnostenským listem, jako právnická osoba pak výpisem z obchodního rejstříku. Pokud jdete jednat za vlastníka vozidla, potřebujete také plnou moc. 

Důležité termíny

Pokud máte vozidlo vyřazené už déle než 12 měsíců, musíte stejnému obecnímu úřadu, kde jste jeho vyřazení vyřizoval/a nahlásit, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. 

Na co si dát pozor

Během vyřazení musíte zajistit, aby vozidlo neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí. Nesmíte také odstranit podstatné části vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem a motor. Nezapomeňte, že i s dočasně vyřazeným vozidlem nesmíte nikdy jezdit.

Poplatky (Povinnosti)

Za dočasné vyřazení vozidla zaplatíte 200 Kč. 

Zkontrolováno u: Ministerstvo dopravy

kontakt: posta@mdcr.cz

Nezapomeňte vyřazení vozidla z registru nahlásit pojišťovně, u které máte sjednané povinné ručení. Pojišťovna vám nespotřebované pojistné vrátí zpět. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zjistěte si na webových stránkách vaší pojišťovny, jak přesně vyžaduje nahlášení provést. Obecně však stačí pojišťovně do datové schránky, poštou nebo osobně doručit žádost o zrušení pojistné smlouvy, ke které připojíte kopii velkého technického průkazu, ve kterém bude dočasné vyřazení zaznamenáno.

Pomohl vám tento článek?

V případě, že uvažujete o změně dodavatele elektřiny nebo plynu, vyplatí se věnovat výběru nového dodavatele zvýšenou pozornost. Srovnejte si cenové nabídky dodavatelů a přečtěte si pozorně obchodní podmínky, které nabízejí. Věnujte pozornost hlavně době trvání smlouvy, výpovědní lhůtě, výši sankcí a poplatků, ceníku (nejen na daný rok, ale cenovým podmínkám po dobu trvání závazku), vašim právům a povinnostem. Bez důkladného prostudování obchodních podmínek se do změny dodavatele nepouštějte.

Kde řešit a co budete potřebovat

Přehledný návod k tomu, jak postupovat a na co si dát pozor, nabízí na svých webových stránkách Energetický regulační úřad, a to včetně kalkulačky pro srovnání cen

Změnu dodavatele můžete v mnoha případech vyřídit jak elektronicky, tak také osobně a poštou. O možnostech elektronického i fyzického vyřízení změny dodavatele se informujte u svého dodavatele energií. Samotný proces změny dodavatele technicky probíhá skrze systém operátora trhu, kde požadavky zadávají jednotliví dodavatelé na základě plné moci udělení zákazníkem. 

Vypovědět smlouvu se stávajícím dodavatelem nebo od smlouvy odstoupit můžete buď sami, nebo můžete Vámi nově vybranému dodavateli k tomuto kroku udělit plnou moc. 

Poplatky (Povinnosti)

Změna dodavatele je podle energetického zákona vždy bezplatná. Pokud smlouvu uzavíráte prostřednictvím zprostředkovatele, mohou někteří dodavatelé či zprostředkovatelé vybírat tzv. aktivační poplatek za zprostředkování. Nárok na bezplatnou změnu dodavatele neznamená, že určité poplatky (smluvní sankce) nemohou být spojeny s ukončením smluvního vztahu s předchozím dodavatelem, pokud není ukončen na základě určitého zákonného či smluvního oprávnění. Před uzavření smlouvy s novým dodavatelem je tudíž zapotřebí vyhodnotit, zda zákazníkovi nehrozí určitá platební povinnost ve vztahu k předchozímu dodavateli. V případě, že jste smlouvu s novým dodavatelem uzavřeli např. po telefonu nebo při podomním prodeji a nejste si jistí, že dodavatele skutečně chcete změnit, od nové smlouvy lze bez sankce odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Bez sankce takto uzavřenou smlouvu můžete vypovědět také ve lhůtě do 15. dne od zahájení dodávek podle nové smlouvy.

Na co si dát pozor

Celý proces změny dodavatele může trvat několik měsíců v závislosti na délce výpovědní lhůty, kterou máte uvedenou ve smlouvě s vaším stávajícím dodavatelem a přiložených obchodních podmínkách, a také v závislosti na tom, zda máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo smlouvu na dobu neurčitou. Administrativě z hlediska systému operátora trhu trvá změna dodavatele 10 dní. 

Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou lze ze zákona vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní dobou. Smlouvy uzavřené na dobu určitou často nelze vypovědět před uplynutím sjednané doby vůbec, nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty. 

Pomohl vám tento článek?

Pokazila se vám lednice nebo se vám po pár nošeních rozbily tenisky? Nezapomeňte na to, že vady, které jste neudělali sami, a které nejsou způsobené běžným opotřebením, máte právo reklamovat. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zboží můžete reklamovat zpravidla u prodávajícího, a to jak osobně, tak poštou. Pokud v záručním listě nebo v potvrzení o povinnostech prodávajícího z vad zboží najdete uveden konkrétní servis a zboží chcete opravit, můžete se s reklamací obrátit i na něj.

V jakém stavu musí být zboží, které k reklamaci předložíte? V každém případě nemusí být v původním či neporušeném obalu. Pokud chcete reklamaci vyřešit odstoupením od smlouvy nebo dodáním nové věci, měli byste zboží vrátit včetně všeho příslušenství. Pokud chcete zboží opravit a daná závada nesouvisí s příslušenstvím, určitě nemusíte příslušenství dodávat. 

Reklamovat ale můžete třeba i popraskanou podlahu v kuchyni. Tu samozřejmě do provozovny přivézt ani poslat nemůžete. Nemobilní věci musí prodávající či servis posoudit u vás doma nebo vás požádat o zaslání fotografií. Stejně tak po vás nemůže požadovat doručení velké a těžké věci, kterou lze přepravit jen s velkými obtížemi a vysokými nepřiměřenými náklady. 

Ke zboží nezapomeňte přiložit kupní doklad. Originál si ponechte u sebe – stačí ho jen předložit k nahlédnutí nebo poskytnout kopii. Pokud kupní doklad už nemáte, máte stále právo nákup doložit i jinými způsoby – například výpisem z bankovního účtu či z údajů ze zákaznické karty nebo svědectvím osoby, která vás při nákupu doprovázela.

Prodávající, případně určený servis, od vás musí zboží vždy přijmout a dát vám písemné potvrzení – reklamační protokol. V něm musí být uvedeny:

 • údaje o prodávajícím či servisu
 • vaše jméno a příjmení a ideálně také kontakt na vás
 • popis a označení reklamovaného zboží
 • popis vady, kvůli které chcete reklamaci uplatnit
 • datum uplatnění reklamace a ideálně také datum zakoupení 

Nezapomeňte na to, že prodávající či servis má povinnost vás informovat, na jaký způsob vyřízení reklamace máte v dané situaci nárok a vy máte právo si z nabízených variant vybrat. Vybranou způsob řešení musíte při uplatnění reklamace vždy oznámit. 

Důležité termíny

Doba, po kterou můžete reklamaci uplatnit, je u spotřebního zboží ze zákona 24 měsíců. Zboží, které se rychle kazí, jako například potraviny, musí mít uvedenou minimální dobu trvanlivosti.

Vyřízení reklamace včetně případné opravy nesmí (bez dohody s vámi) trvat déle než 30 kalendářních dnů od okamžiku uplatnění reklamace. Pokud zboží pošlete poštou, bere se za moment uplatnění reklamace den, ve kterém zboží dojde adresátovi do schránky. Pokud v uvedeném termínu prodávající nebo servis reklamaci vyřídit nestihnou (tedy vás o výsledku reklamace neinformují), jedná se o porušení smlouvy a vy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz. 

Na co si dát pozor

Více informací například o tom, kdy vám může být reklamace zamítnuta nebo co dělat, když je prodejna zavřena najdete v průvodci České obchodní inspekce.

Zkontrolováno u: Česká obchodní inspekce

Kontakt pro veřejnost: pro veřejnost slouží aplikace podatelna 

Pomohl vám tento článek?

Zbrojní průkaz vás opravňuje k tomu, abyste mohli nabýt do vlastnictví, držet a nosit zbraň určité kategorie a střelivo (v rozsahu skupiny zbrojního průkazu).

Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do 5 skupin

 • ke sběratelským účelům,
 • ke sportovním účelům,
 • k loveckým účelům, 
 • k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 • k ochraně zdraví, života nebo majetku. 

Zbrojní průkaz vám může být vydán jen jako fyzické osobě (ne jako OSVČ nebo právnické osobě) a to standardně s platností 10 let

V případě, že jste nějak zdravotně omezeni, může vám být vydán zbrojní průkaz s kratší platností. 

Zbrojní průkaz skupiny A, D a E můžete získat až po dovršení 21 let. Zbrojní průkaz skupiny B nebo C můžete získat po dovršení 18 let

Zákon umožňuje vydat zbrojní průkaz i osobám, které ještě nedovršily požadovaný věk, a to v případě, že jste členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba. Nebo pokud jste žákem střední školy nebo středního odborného učiliště a v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti nebo výuka puškařského oboru nebo střeliva. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 119/2002 Sb

K tomu, abyste mohli zbrojní průkaz získat, potřebujete posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti.

Kde řešit a co budete potřebovat

O zbrojní průkaz žádejte na příslušném útvaru Policie ČR, tj. na oddělení nebo odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského policejního ředitelství, vždy v tom kraji, ve kterém jste hlášeni k trvalému pobytu. Nejčastěji je vaše příslušné pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v místě bývalého okresního města. 

Žádost můžete nově podat elektronicky prostřednictvím Online formuláře. Tento formulář můžete zaslat datovou schránkou nebo také emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit. V případě, že zašlete email bez uznávaného elektronického podpisu, musíte příslušný útvar policie navštívit a osobně vaši žádost potvrdit. 

Žádost samozřejmě můžete podat také osobně nebo poštou.

Jelikož žádost o zbrojní průkaz je spojena se zaplacením správního poplatku, doporučujeme kontaktovat krajské policejní ředitelství, konkrétně odbor nebo oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Tam zjistíte, jak můžete v případě, že chcete žádost podat elektronicky, správní poplatek uhradit. 

Pokud budete žádost podávat osobně na místě nebo poštou, přiložte k žádosti kolky odpovídající hodnoty. 

Poplatky (Povinnosti)

Žádost je zpoplatněná, za každou skupinu rozsahu oprávnění zaplatíte 700 Kč.

K žádosti musíte přiložit 3 přílohy:

 1. Posudek o zdravotní způsobilosti
 2. Doklad o odborné způsobilosti
 3. Fotografie o rozměrech 35x45 cm

Pokud jste se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území České republiky, jste povinni předložit také doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém jste se zdržovali, popřípadě čestné prohlášení. 

Pokud se rozhodnete požádat o zbrojní průkaz, nejdříve si musíte obstarat posudek o zdravotní způsobilosti. Ten vám bude sloužit nejprve k podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a následně k podání žádosti o samotný zbrojní průkaz. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Vydat posudek vám musí lékař. Lékaře volíte v závislosti na konkrétní skupině zbrojního průkazu, o který žádáte. V případě, že žádáte o zbrojní průkaz skupiny D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, musí vaši zdravotní způsobilost potvrdit váš zaměstnanecký lékař. Pokud jej nemáte, vydá posudek váš praktický lékař. V ostatních případech vydává posudek vždy váš praktický lékař. 

Důležité termíny

O posudek o zdravotní způsobilosti žádejte vždy před podáním přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti. Musíte jej k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti přiložit.  

Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být při podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti starší než 3 měsíce. 

Pokud o zbrojní průkaz požádáte do 3 měsíců od podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, nemusíte již k žádosti o zbrojní průkaz lékařský posudek přikládat. Pokud to nestihnete a žádost o zbrojní průkaz podáte později, musíte se vydat k lékaři znovu. 

Poplatky (Povinnosti)

Vydání posudku lékařem je zpoplatněno, za vydání posudku zaplatíte částku dle ceníku vašeho lékaře.

Aby vám mohl být zbrojní průkaz vydán, musíte prokázat odbornou způsobilost.

Odbornou způsobilost prokazujete absolvováním zkoušky. Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část má formu písemného testu, složeného z 30 testových otázek. Soubor testových otázek s vyznačenými správnými odpověďmi najdete na webu Ministerstva vnitra.  

Praktická část zkoušky zahrnuje jednak zjištění znalostí a předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a jednak hodnocenou střelbu na pevný cíl. Praktická část zkoušky se obsahově liší podle skupin zbrojního průkazu (např. z hlediska typů zbraní, na kterých předvádíte bezpečnou manipulaci a ze kterých střílíte).

Kde řešit a co budete potřebovat

Ke zkoušce se musíte přihlásit na místně příslušném útvaru Policie ČR, tj. u krajského policejního ředitelství podle místa vašeho trvalého pobytu. Přihlásit se můžete elektronicky (datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo jen emailem, ale pak musíte svou žádost osobně potvrdit) prostřednictvím Online formuláře Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit.

Žádat můžete také osobně a poštou

K tomu, abyste mohli o zkoušku odborné způsobilosti požádat, potřebujete mít potvrzení o zdravotní způsobilosti, které k žádosti přiložíte.

Důležité termíny

Prokázat odbornou způsobilost musíte vždy před podáním žádosti o zbrojní průkaz. Posudek odborné způsobilosti nesmí být před podáním žádosti o zbrojní průkaz starší než 1 rok.

Poplatky (Povinnosti)

Přihláška ke zkoušce je zpoplatněna, zaplatíte 100 kč. Odměna zkušebnímu komisaři za účast na zkoušce odborné způsobilosti je 600 Kč

Kromě toho musíte počítat také s úhradou dalších nákladů, jako např. za pronájem střelnice, spotřebované střelivo atd. 

Pomohl vám tento článek?