Úvod Časté dotazy Další informace a návody

Další informace a návody

Pokud se chcete trvale zbavit vašeho vozidla, musíte ho nejdříve odevzdat do zařízení ke sběru/zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků), resp. na autovrakoviště. Potom také musíte na obecním úřadě oficiálně zažádat o zápis jeho zániku a zrušit povinné ručení.

Likvidace auta

 

Kde řešit a co budete potřebovat

Své auto nemůžete libovolně zlikvidovat sami, ale musíte ho odevzdat do některého ze zařízení, které k tomu má povolení. Nejbližší autorizované autovrakoviště můžete najít na tomto seznamu

Na co si dát pozor

Pečlivě si uschovejte potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (doklad o likvidaci) - budete ho muset předložit na úřadu. Platnost dokladu o likvidaci si můžete ověřit v této databázi.

Poplatky (Povinnosti)

Za likvidaci vozidla neplatíte v případě, že je odevzdáváno vozidlo obsahující podstatné části (tj. karoserie, motor, podvozek) a neobsahující přidaný odpad. V opačném případě je možné, že provozovatel autovrakoviště bude za převzetí požadovat úplatu. Dále si autovrakoviště může účtovat poplatek za případné odtažení vozidla. 

Zkontrolováno u: Ministerstvo životního prostředí

kontakt: info@mzp.cz

 

Trvalé vyřazení vozidla

 

Zažádat o trvalé vyřazení z provozu můžete jako vlastník vozidla, nebo jako provozovatel se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Za vlastníka může žádost podat také osoba, které k tomu dal vlastník zmocnění.

Kde řešit a co budete potřebovat

Žádost o oficiální zánik vozidla (tj. jeho trvalé vyřazení) musíte vyřídit osobně, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Formulář žádosti vám poskytnou na úřadu, nebo můžete vyplnit tento vzor (vyplňujete pouze první stranu).

Sebou na úřad si nezapomeňte vzít:

 1. doklad o ekologické likvidaci vozidla (vydá vám ho autovrakoviště), aktualizovaný přehled najdete na tomto odkazu:
 2. malý techničák
 3. velký techničák
 4. tabulky registrační značky (SPZ)
 5. doklad totožnosti 

Nezapomeňte, že pokud jdete vozidlo trvale vyřazovat jako podnikající fyzická osoba, musíte se prokázat živnostenským listem, jako právnická osoba pak výpisem z obchodního rejstříku. Pokud jdete jednat za vlastníka vozidla, potřebujete také plnou moc. 

Na co si dát pozor

O zánik vozidla (tj. jeho trvalé vyřazení) musíte jít zažádat nejpozději do deseti dnů od jeho likvidace. Návštěvu úřadu neodkládejte – čím později necháte vozidlo vyřadit, tím později také budete moct zrušit povinné ručení. Pojišťovna vám tak případně vrátí menší přeplatek nespotřebovaného pojistného. 

Poplatky (Povinnosti)

Za trvalé vyřazení vozidla nic neplatíte.

Zkontrolováno u: Ministerstvo dopravy

kontakt: posta@mdcr.cz

 

Zrušení povinného ručení

 

Po vyřazení vozidla z registru nezapomeňte zrušit povinné ručení. Pojišťovna vám nespotřebované pojistné vrátí zpět. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zjistěte si na webových stránkách vaší pojišťovny, jak přesně vyžaduje zrušení provést. Obecně však stačí pojišťovně do datové schránky, poštou nebo osobně doručit žádost o zrušení pojistné smlouvy, ke které připojíte kopii velkého technického průkazu a doklad o ekologické likvidaci. 

 

Pomohl vám tento článek?

Pokud víte, že vaše auto nebo jiné silniční vozidlo nebudete po nějakou dobu používat, můžete ho dočasně vyřadit ze silničního provozu. Vyhnete se tak například placení povinného pojištění. 

Dočasné vyřazení vozidla

 

Zažádat o dočasné vyřazení z provozu můžete jako vlastník vozidla, nebo jako provozovatel se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Za vlastníka může žádost podat také osoba, které k tomu dal vlastník zmocnění plnou mocí.

Kde řešit a co budete potřebovat

Žádost o vyřazení vozidla budete muset zpravidla vyřídit osobně, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Formulář žádosti vám poskytnou na úřadu, nebo můžete vyplnit tento vzor (vyplňujete pouze první stranu).

Sebou na úřad si nezapomeňte vzít:

 1. malý techničák
 2. velký techničák
 3. tabulky registrační značky (SPZ)
 4. doklad totožnosti 

Některé obecní úřady přijímají žádosti o dočasné vyřazení vozidla také elektronicky. SPZ jim pak doručíte poštou, nebo dodáte čestné prohlášení o jejím sejmutí z vozidla. Raději se však vždy informujte na vybraném úřadě, zda tento způsob vyřízení umožňuje.

Nezapomeňte, že pokud jdete vozidlo odhlašovat jako podnikající fyzická osoba, musíte se prokázat živnostenským listem, jako právnická osoba pak výpisem z obchodního rejstříku. Pokud jdete jednat za vlastníka vozidla, potřebujete také plnou moc. 

Důležité termíny

Pokud máte vozidlo vyřazené už déle než 12 měsíců, musíte stejnému obecnímu úřadu, kde jste jeho vyřazení vyřizoval/a nahlásit, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. 

Na co si dát pozor

Během vyřazení musíte zajistit, aby vozidlo neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí. Nesmíte také odstranit podstatné části vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem a motor. Nezapomeňte, že i s dočasně vyřazeným vozidlem nesmíte nikdy jezdit.

Poplatky (Povinnosti)

Za dočasné vyřazení vozidla zaplatíte 200 Kč. 

Zkontrolováno u: Ministerstvo dopravy

kontakt: posta@mdcr.cz

 

Oznámení vyřazení na pojišťovnu

 

Nezapomeňte vyřazení vozidla z registru nahlásit pojišťovně, u které máte sjednané povinné ručení. Pojišťovna vám nespotřebované pojistné vrátí zpět. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zjistěte si na webových stránkách vaší pojišťovny, jak přesně vyžaduje nahlášení provést. Obecně však stačí pojišťovně do datové schránky, poštou nebo osobně doručit žádost o zrušení pojistné smlouvy, ke které připojíte kopii velkého technického průkazu, ve kterém bude dočasné vyřazení zaznamenáno.

 

Pomohl vám tento článek?

V případě, že uvažujete o změně dodavatele elektřiny nebo plynu, vyplatí se věnovat výběru nového dodavatele zvýšenou pozornost. Srovnejte si cenové nabídky dodavatelů a přečtěte si pozorně obchodní podmínky, které nabízejí. Věnujte pozornost hlavně době trvání smlouvy, výpovědní lhůtě, výši sankcí a poplatků, ceníku (nejen na daný rok, ale cenovým podmínkám po dobu trvání závazku), vašim právům a povinnostem. Bez důkladného prostudování obchodních podmínek se do změny dodavatele nepouštějte.

Kde řešit a co budete potřebovat

Přehledný návod k tomu, jak postupovat a na co si dát pozor, nabízí na svých webových stránkách Energetický regulační úřad, a to včetně kalkulačky pro srovnání cen

Změnu dodavatele můžete v mnoha případech vyřídit jak elektronicky, tak také osobně a poštou. O možnostech elektronického i fyzického vyřízení změny dodavatele se informujte u svého dodavatele energií. Samotný proces změny dodavatele technicky probíhá skrze systém operátora trhu, kde požadavky zadávají jednotliví dodavatelé na základě plné moci udělení zákazníkem. 

Vypovědět smlouvu se stávajícím dodavatelem nebo od smlouvy odstoupit můžete buď sami, nebo můžete Vámi nově vybranému dodavateli k tomuto kroku udělit plnou moc. 

Poplatky (Povinnosti)

Změna dodavatele je podle energetického zákona vždy bezplatná. Pokud smlouvu uzavíráte prostřednictvím zprostředkovatele, mohou někteří dodavatelé či zprostředkovatelé vybírat tzv. aktivační poplatek za zprostředkování. Nárok na bezplatnou změnu dodavatele neznamená, že určité poplatky (smluvní sankce) nemohou být spojeny s ukončením smluvního vztahu s předchozím dodavatelem, pokud není ukončen na základě určitého zákonného či smluvního oprávnění. Před uzavření smlouvy s novým dodavatelem je tudíž zapotřebí vyhodnotit, zda zákazníkovi nehrozí určitá platební povinnost ve vztahu k předchozímu dodavateli. V případě, že jste smlouvu s novým dodavatelem uzavřeli např. po telefonu nebo při podomním prodeji a nejste si jistí, že dodavatele skutečně chcete změnit, od nové smlouvy lze bez sankce odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Bez sankce takto uzavřenou smlouvu můžete vypovědět také ve lhůtě do 15. dne od zahájení dodávek podle nové smlouvy.

Na co si dát pozor

Celý proces změny dodavatele může trvat několik měsíců v závislosti na délce výpovědní lhůty, kterou máte uvedenou ve smlouvě s vaším stávajícím dodavatelem a přiložených obchodních podmínkách, a také v závislosti na tom, zda máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo smlouvu na dobu neurčitou. Administrativě z hlediska systému operátora trhu trvá změna dodavatele 10 dní. 

Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou lze ze zákona vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní dobou. Smlouvy uzavřené na dobu určitou často nelze vypovědět před uplynutím sjednané doby vůbec, nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty. 


V případě dalších otázek se můžete obrátit na Energetický regulační úřad, a to přes kontaktní formulář.

Pomohl vám tento článek?

Pokazila se vám lednice nebo se vám po pár nošeních rozbily tenisky? Nezapomeňte na to, že vady, které jste neudělali sami, a které nejsou způsobené běžným opotřebením, máte právo reklamovat. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zboží můžete reklamovat zpravidla u prodávajícího, a to jak osobně, tak poštou. Pokud v záručním listě nebo v potvrzení o povinnostech prodávajícího z vad zboží najdete uveden konkrétní servis a zboží chcete opravit, můžete se s reklamací obrátit i na něj.

V jakém stavu musí být zboží, které k reklamaci předložíte? V každém případě nemusí být v původním či neporušeném obalu. Pokud chcete reklamaci vyřešit odstoupením od smlouvy nebo dodáním nové věci, měli byste zboží vrátit včetně všeho příslušenství. Pokud chcete zboží opravit a daná závada nesouvisí s příslušenstvím, určitě nemusíte příslušenství dodávat. 

Reklamovat ale můžete třeba i popraskanou podlahu v kuchyni. Tu samozřejmě do provozovny přivézt ani poslat nemůžete. Nemobilní věci musí prodávající či servis posoudit u vás doma nebo vás požádat o zaslání fotografií. Stejně tak po vás nemůže požadovat doručení velké a těžké věci, kterou lze přepravit jen s velkými obtížemi a vysokými nepřiměřenými náklady. 

Ke zboží nezapomeňte přiložit kupní doklad. Originál si ponechte u sebe – stačí ho jen předložit k nahlédnutí nebo poskytnout kopii. Pokud kupní doklad už nemáte, máte stále právo nákup doložit i jinými způsoby – například výpisem z bankovního účtu či z údajů ze zákaznické karty nebo svědectvím osoby, která vás při nákupu doprovázela.

Prodávající, případně určený servis, od vás musí zboží vždy přijmout a dát vám písemné potvrzení – reklamační protokol. V něm musí být uvedeny:

 • údaje o prodávajícím či servisu
 • vaše jméno a příjmení a ideálně také kontakt na vás
 • popis a označení reklamovaného zboží
 • popis vady, kvůli které chcete reklamaci uplatnit
 • datum uplatnění reklamace a ideálně také datum zakoupení 

Nezapomeňte na to, že prodávající či servis má povinnost vás informovat, na jaký způsob vyřízení reklamace máte v dané situaci nárok a vy máte právo si z nabízených variant vybrat. Vybranou způsob řešení musíte při uplatnění reklamace vždy oznámit. 

Důležité termíny

Doba, po kterou můžete reklamaci uplatnit, je u spotřebního zboží ze zákona 24 měsíců. Zboží, které se rychle kazí, jako například potraviny, musí mít uvedenou minimální dobu trvanlivosti.

Vyřízení reklamace včetně případné opravy nesmí (bez dohody s vámi) trvat déle než 30 kalendářních dnů od okamžiku uplatnění reklamace. Pokud zboží pošlete poštou, bere se za moment uplatnění reklamace den, ve kterém zboží dojde adresátovi do schránky. Pokud v uvedeném termínu prodávající nebo servis reklamaci vyřídit nestihnou (tedy vás o výsledku reklamace neinformují), jedná se o porušení smlouvy a vy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz. 

Na co si dát pozor

Více informací například o tom, kdy vám může být reklamace zamítnuta nebo co dělat, když je prodejna zavřena najdete v průvodci České obchodní inspekce.

Zkontrolováno u: Česká obchodní inspekce

Kontakt pro veřejnost: pro veřejnost slouží aplikace podatelna 

Pomohl vám tento článek?

Zbrojní průkaz vás opravňuje k tomu, abyste mohli nabýt do vlastnictví, držet a nosit zbraň určité kategorie a střelivo (v rozsahu skupiny zbrojního průkazu).

Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do 5 skupin

 • ke sběratelským účelům,
 • ke sportovním účelům,
 • k loveckým účelům, 
 • k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 • k ochraně zdraví, života nebo majetku. 

Zbrojní průkaz vám může být vydán jen jako fyzické osobě (ne jako OSVČ nebo právnické osobě) a to standardně s platností 10 let

V případě, že jste nějak zdravotně omezeni, může vám být vydán zbrojní průkaz s kratší platností. 

Zbrojní průkaz skupiny A, D a E můžete získat až po dovršení 21 let. Zbrojní průkaz skupiny B nebo C můžete získat po dovršení 18 let

Zákon umožňuje vydat zbrojní průkaz i osobám, které ještě nedovršily požadovaný věk, a to v případě, že jste členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba. Nebo pokud jste žákem střední školy nebo středního odborného učiliště a v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti nebo výuka puškařského oboru nebo střeliva. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 119/2002 Sb

K tomu, abyste mohli zbrojní průkaz získat, potřebujete posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti.

Kde řešit a co budete potřebovat

O zbrojní průkaz žádejte na příslušném útvaru Policie ČR, tj. na oddělení nebo odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského policejního ředitelství, vždy v tom kraji, ve kterém jste hlášeni k trvalému pobytu. Nejčastěji je vaše příslušné pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v místě bývalého okresního města. 

Žádost můžete nově podat elektronicky prostřednictvím Online formuláře. Tento formulář můžete zaslat datovou schránkou nebo také emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit. V případě, že zašlete email bez uznávaného elektronického podpisu, musíte příslušný útvar policie navštívit a osobně vaši žádost potvrdit. 

Žádost samozřejmě můžete podat také osobně nebo poštou.

Jelikož žádost o zbrojní průkaz je spojena se zaplacením správního poplatku, doporučujeme kontaktovat krajské policejní ředitelství, konkrétně odbor nebo oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Tam zjistíte, jak můžete v případě, že chcete žádost podat elektronicky, správní poplatek uhradit. 

Pokud budete žádost podávat osobně na místě nebo poštou, přiložte k žádosti kolky odpovídající hodnoty. 

Poplatky (Povinnosti)

Žádost je zpoplatněná, za každou skupinu rozsahu oprávnění zaplatíte 700 Kč.

K žádosti musíte přiložit 3 přílohy:

 1. Posudek o zdravotní způsobilosti
 2. Doklad o odborné způsobilosti
 3. Fotografie o rozměrech 35x45 cm

Pokud jste se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území České republiky, jste povinni předložit také doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém jste se zdržovali, popřípadě čestné prohlášení. 

Posudek o zdravotní způsobilosti

 

Pokud se rozhodnete požádat o zbrojní průkaz, nejdříve si musíte obstarat posudek o zdravotní způsobilosti. Ten vám bude sloužit nejprve k podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a následně k podání žádosti o samotný zbrojní průkaz. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Vydat posudek vám musí lékař. Lékaře volíte v závislosti na konkrétní skupině zbrojního průkazu, o který žádáte. V případě, že žádáte o zbrojní průkaz skupiny D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, musí vaši zdravotní způsobilost potvrdit váš zaměstnanecký lékař. Pokud jej nemáte, vydá posudek váš praktický lékař. V ostatních případech vydává posudek vždy váš praktický lékař. 

Důležité termíny

O posudek o zdravotní způsobilosti žádejte vždy před podáním přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti. Musíte jej k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti přiložit.  

Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být při podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti starší než 3 měsíce. 

Pokud o zbrojní průkaz požádáte do 3 měsíců od podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, nemusíte již k žádosti o zbrojní průkaz lékařský posudek přikládat. Pokud to nestihnete a žádost o zbrojní průkaz podáte později, musíte se vydat k lékaři znovu. 

Poplatky (Povinnosti)

Vydání posudku lékařem je zpoplatněno, za vydání posudku zaplatíte částku dle ceníku vašeho lékaře.

 

Doklad o odborné způsobilosti

 

Aby vám mohl být zbrojní průkaz vydán, musíte prokázat odbornou způsobilost.

Odbornou způsobilost prokazujete absolvováním zkoušky. Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část má formu písemného testu, složeného z 30 testových otázek. Soubor testových otázek s vyznačenými správnými odpověďmi najdete na webu Ministerstva vnitra.  

Praktická část zkoušky zahrnuje jednak zjištění znalostí a předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a jednak hodnocenou střelbu na pevný cíl. Praktická část zkoušky se obsahově liší podle skupin zbrojního průkazu (např. z hlediska typů zbraní, na kterých předvádíte bezpečnou manipulaci a ze kterých střílíte).

Kde řešit a co budete potřebovat

Ke zkoušce se musíte přihlásit na místně příslušném útvaru Policie ČR, tj. u krajského policejního ředitelství podle místa vašeho trvalého pobytu. Přihlásit se můžete elektronicky (datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo jen emailem, ale pak musíte svou žádost osobně potvrdit) prostřednictvím Online formuláře Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit.

Žádat můžete také osobně a poštou

K tomu, abyste mohli o zkoušku odborné způsobilosti požádat, potřebujete mít potvrzení o zdravotní způsobilosti, které k žádosti přiložíte.

Důležité termíny

Prokázat odbornou způsobilost musíte vždy před podáním žádosti o zbrojní průkaz. Posudek odborné způsobilosti nesmí být před podáním žádosti o zbrojní průkaz starší než 1 rok.

Poplatky (Povinnosti)

Přihláška ke zkoušce je zpoplatněna, zaplatíte 100 kč. Odměna zkušebnímu komisaři za účast na zkoušce odborné způsobilosti je 600 Kč

Kromě toho musíte počítat také s úhradou dalších nákladů, jako např. za pronájem střelnice, spotřebované střelivo atd. 

 

Kontakt: Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství MV ČR (zbrane@mvcr.cz)

Pomohl vám tento článek?

Černá skládka je obecně místo, které není určeno pro skladování odpadu a kde je odpad nelegálně odkládán. Osoby, které sem odpady nelegálně odkládají, jsou obvykle obtížně dohledatelné. V praxi se tak jedná často o odlehlá místa, ze kterých se postupem času stávají smetiště různých druhů odpadu. Nelegální skládka může mít různou podobu od několika kusů odpadků v lese, přes odhozené staré pneumatiky až po velkou hromadu stavebního odpadu, plastů, elektrozařízení, starého nábytku a podobně.

Mezi hlavní znaky nelegální skládky tedy patří:

 • neznámý původce skládky, kterého je velmi obtížné identifikovat,
 • skládka není povolena úřady (dané místo není určeno pro uložení odpadů),
 • různorodost odpadů (ale může se jednat i o odložení odpadu jednoho druhu např. zeminy, stavební odpad),
 • rozrůstání skládky (k již pohozeným odpadům velmi rychle přibývají další odpady tzv. lavinovým efektem).

Rozpoznání nelegální skládky je tak často velmi jednoduché, nicméně v případě pochybnosti můžete vždy dohledat aktuální údaje o povolených skládkách je možné dohledat v Informačním systému odpadového hospodářství v aplikaci Registr zařízení a spisů (ve vrchní části klikněte na pole „Rychlý filtr“ a v položce „Typ zařízení“ vyberte „Skládky odpadů“).

Pokud narazíte na nelegální skládku, můžete skládku nahlásit (podat podnět) na příslušný úřad (viz níže). Pokud chcete, můžete nelegální skládku (např. několik pohozených obalů u turistické stezky) uklidit i sami, přičemž ale dbejte na svoji bezpečnost (úklid neoznačených kanystrů s vytékající tekutinou přenechejte raději odborníkům na likvidaci odpadů).

Včasné nahlášení černé skládky je důležité, protože čím dříve je provedeno její odstranění, případně je zabráněno jejímu dalšímu vytvoření (např. zábranou vjezdu na pozemek), tím více se snižují rizika pro životní prostředí a také klesají náklady na provedená opatření.

Kde řešit a co budete potřebovat

Většina nelegálních skládek spadá do působnosti obcí, a proto se obracejte (podejte podnět) na příslušnou obec, ve které skládku naleznete.

Ve specifických případech (vzhledem k velikosti nebo lokalitě skládky) je vhodnější se obrátit na tyto úřady:

 • skládka se nachází v lese nebo na vašem pozemku a může ohrozit okolní vodní zdroje (studna, potok) – podnět podejte na místně příslušnou obec s rozšířenou působností,
 • skládka je zároveň nelegální stavbou (např. nepovolená terénní úprava nebo stavba pro uložení odpadu) – podnět podejte na místně příslušný stavební úřad,
 • jedná se o velkou skládku znečišťující životní prostředí (např. možnost vyluhování nebezpečné látky) - podnět podejte na Českou inspekci životního prostředí,
 • skládka způsobí (v důsledku úmyslu nebo nedbalosti) ve větším rozsahu, nebo na větším území poškození nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, ekosystémy apod.), nebo toto poškození (ohrožení) způsobí újmu na zdraví, nebo náklady na odstranění skládky jsou více než milion korun – jedná se už o trestný čin a podává se trestní oznámení na Policii ČR,
 • skládka působí přímé ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí většího rozsahu, které není možno řešit individuálně (např. únik nebezpečných látek z uložených sudů atp., zahoření většího množství odpadů), v tomto případě je nutné se obrátit na Policii ČR a Hasičský záchranný sbor ČR,
 • pozornost je třeba také věnovat např. vozidlům, která jsou naložena odpadem a projíždí obcí např. směrem k některým opuštěným objektům, toto je třeba neprodleně ohlásit na obecní úřad. 

Pokud si nejste jisti, na který úřad se obrátit, obraťte se na obecní úřad obce, ve které se nacházíte. Pokud tento obecní úřad není ten správný, bude váš podnět automaticky předán příslušnému („správnému“) úřadu.

V podnětu uveďte tyto informace:

 • na koho se obracíte (úřad, na který se obracíte a jeho adresa),
 • kdo jste (aby vás úřad mohl kontaktovat), podnět ale můžete podat i anonymně,
 • předmět (např.: „Ohlášení nelegální skládky v …“),
 • text samotného podnětu (informace ohledně nelegální skládky jako poloha, typ odpadu apod),
 • místo, datum a podpis.

K podnětu můžete připojit případné důkazy (např. fotografie), které pomohou s odhalením původce skládky.

Zaslání podnětu je pouze informování úřadu, neznamená automaticky řešení podnětu („zahájení správního řízení z moci úřední“). Proto můžete v podnětu požádat úřad o informování, jak s vaším podnětem naložil (zahájil řízení, neshledal důvod pro zahájení řízení nebo podnět podstoupil jinému úřadu). Pokud úřad v podnětu požádáte o informování, tento úřad je povinen vás informovat do 30 dnů od obdržení vašeho podnětu.

Podnět je nejjednodušší zaslat elektronicky datovou schránkou. Podnět můžete také podepsat uznávaným elektronickým podpisem a poslat e-mailem. ID datové schránky nebo e-mail úřadu naleznete na webových stránkách daného úřadu.

Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se na videonávod, jak na to.

Podání můžete také zaslat poštou nebo jej podat osobně na úřadě (adresu a informace k podání naleznete na stránkách daného úřadu).


Zkontrolováno u: Ministerstvo životního prostředí

Kontakt: info@mzp.cz

Pomohl vám tento článek?

Pokud se chystáte třeba k moři a zjistili jste, že nemáte platný cestovní pas – nezoufejte, i tak o vaši dovolenou nemusíte přijít. Nový cestovní pas můžete získat ve zkrácené lhůtě, a to buď do 5 pracovních dnů, nebo dokonce expresně do 24 hodin pracovního dne.

Kde řešit a co budete potřebovat

O cestovní pas ve zkrácené lhůtě můžete zažádat pouze osobně, a to:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, NEBO
 • u Ministerstva vnitra, a to na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4.

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz. Pokud jej nemáte, vezměte si rodný list nebo oddací list. Pokud nemáte trvalý pobyt na území České republiky a jedná se o váš první cestovní pas, nezapomeňte si vzít doklad o státním občanství. 

Pokud vyřizujete žádost za občana do 15 let, který vám byl například svěřen do osobní péče, nebo za občana staršího 15 let jako opatrovník, budete muset předložit také příslušné rozhodnutí soudu. 

Nic jiného si s sebou brát nemusíte – zpracovanou žádost v elektronické podobě podepíšete přímo na úřadě. Stejně tak vás na úřadě vyfotí a sejmou vám otisky prstů.

Jak je to s vyzvednutím hotového cestovního pasu?

V případě cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů si můžete vybrat, jestli si ho vyzvednete u úřadu, kde jste o něj žádal, nebo u Ministerstva vnitra. To se vám může hodit například v situaci, kdy nestíháte a o cestovní pas žádáte v Ostravě, ale odlétáte z Prahy.

Pozor na expresní cestovní pas vydaný do 24 hodin pracovního dne – ten můžete vyzvednout pouze u Ministerstva vnitra (opět na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4).

Na co si dát pozor

O vydání cestovního pasu nemusíte žádat, pokud budete cestovat do státu, do kterého můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Občanský průkaz můžete použít k cestě do členského státu Evropské unie nebo státu patřícího do Schengenského prostoru a do dalších států, které uznaly občanský průkaz jako cestovní doklad. Seznam  států, které uznaly občanský průkaz jako cestovní doklad, najdete například na těchto stránkách Ministerstva vnitra. Před vycestováním do některého z těchto států si u zastupitelského úřadu zjistěte, zda daný stát vyžaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Poplatky

Za cestovní pas hotový do 5 dnů:

 • zaplatíte dohromady 3000 Kč (pokud budete žádat na obecním úřadě a vyzvedávat na Ministerstvu vnitra, zaplatíte při podání žádosti 2000 Kč a při vyzvednutí pasu 1000 Kč)
 • za občana mladšího 15 let 1000 Kč (pokud budete žádat na obecním úřadě a vyzvedávat na Ministerstvu vnitra, zaplatíte při podání žádosti 500 Kč a při vyzvednutí pasu 500 Kč)

Za cestovní pas hotový do 24 hodin pracovního dne:

 • zaplatíte dohromady 6000 Kč (pokud budete žádat na obecním úřadě a vyzvedávat na Ministerstvu vnitra, zaplatíte při podání žádosti 4000 Kč a při vyzvednutí pasu 2000 Kč)
 • za občana mladšího 15 let 2000 Kč (pokud budete žádat na obecním úřadě a vyzvedávat na Ministerstvu vnitra, zaplatíte při podání žádosti 1 500 Kč a při vyzvednutí pasu 500 Kč)

Kontakt pro dotazy veřejnosti: posta@mvcr.cz

 

Pomohl vám tento článek?

Problematiku trvalého pobytu je potřeba čas od času řešit, ať už jste nájemce či pronajímatel. 

Jsem nájemce

Pokud se stěhujete do nového pronájmu, nemáte povinnost ohlásit změnu trvalého pobytu. Pokud s tím majitel původního objektu souhlasí, můžete si trvalý pobyt nechat i na místě, kde aktuálně nebydlíte. 

Přesto je lepší změnu trvalého pobytu ohlásit. Budete si tak jistí, že Vám důležitá korespondence chodí na správnou adresu. Další problém by mohl nastat také tehdy, když budete žádat o nějakou dávku. V takovém případě totiž nebude posuzován pouze Váš příjem, ale také příjem ostatních členů domácnosti, tedy například vašich rodičů. 

Pozor – pokud máte platnou nájemní smlouvu, pronajímatel Vám nemůže trvalý pobyt v dané nemovitosti zakázat. Pokud je tento zákaz uveden v nájemní smlouvě, nepřihlíží se k němu, tedy na možnost přihlásit se k trvalému pobytu nemá tento zákaz žádný vliv. To znamená, že i nájemní smlouva obsahující tento zákaz je pro ohlášení trvalého pobytu dostatečným podkladem. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Změnu trvalého pobytu běžte ohlásit osobně na obecní úřad v místě nového trvalého pobytu – tzv. ohlašovnu

S sebou si nezapomeňte vzít:

 1. občanský průkaz (pokud ho z nějakého důvodu nemáte, vezměte si například cestovní pas nebo rodný list),
 2. potvrzení o tom, že máte nárok na užívání bytu nebo domu. V případě pronájmu se tak jedná zejména o nájemní smlouvu. Případně můžete pronajímatele poprosit, aby šel na ohlašovnu s Vámi – pak žádné potvrzení dokládat nemusíte. 

Na ohlašovně budete muset vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zaplatit poplatek 50 Kč. 

Ukončení trvalého pobytu na původní adrese už nemusíte nikde hlásit, trvalý pobyt na této adrese vám bude ukončen automaticky zaevidováním trvalého pobytu na nové adrese. Jako občan ČR můžete mít na území České republiky totiž v jednu chvíli pouze jeden trvalý pobyt.

Jsem pronajímatel

Jako pronajímatel nemáte možnost zabránit nájemci, aby si trvalý pobyt ve Vašem objektu nahlásil. V případě, že v nájemní smlouvě uvedete zákaz přihlášení k trvalému pobytu ve Vašem objektu, nepřihlíží se k němu. Jiná situace nastane, pokud jste nájemní smlouvu ukončili, nájemce se odstěhoval, nicméně trvalý pobyt si dosud nezměnil. V takovém případě můžete sami podat návrh na zrušení jeho trvalého pobytu. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Návrh na zrušení trvalého pobytu musíte podat na obecní úřad v místě, kde se daná nemovitost nachází (tzv. ohlašovna).

S sebou si nezapomeňte vzít:

 1. občanský průkaz (pokud ho z nějakého důvodu nemáte, vezměte si například cestovní pas nebo rodný list),
 2. volnou formou sepsaný návrh na zrušení trvalého pobytu (předepsaný formulář neexistuje),
 3. ukončení nájemní smlouvy či předávací protokol k bytu,
 4. informaci o současné adrese pobytu občana, kterému chcete zrušit trvalý pobyt, nebo jeho doručovací adresu, jiný kontakt či údaj, že současnou adresu neznáte,
 5. doklad o tom, že jste vlastníkem nemovitosti nebo jste držitelem nájemní smlouvy (ve většině případu si vlastnictví úředníci můžou sami ověřit v katastru nemovitostí).

Ohlašovna pak zahájí správní řízení, jehož výsledkem bude rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu. Daný občan bude přihlášen k trvalému pobytu na adresu sídla ohlašovny. Řízení zpravidla trvá do 30 dnů.  

Na co si dát pozor

Ohlašovna trvalý pobyt nájemci zruší pouze tehdy, pokud už u Vás skutečně nebydlí a současně je splněna podmínka zániku užívacího práva k nemovitosti (např. musíte doložit ukončení nájemní smlouvy). Máte-li problém s jeho vystěhováním, musíte se nejprve obrátit na policii či na soud. 

Poplatky

Za podání návrhu zaplatíte 100 Kč.


Kontakt pro dotazy veřejnosti: posta@mvcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Uvažujete o tom, že byste své dítě/děti chtěli celý školní rok nebo jeho část vzdělávat doma? Chcete své dítě/děti vzdělávat sami, ve skupině dalších rodičů nebo vzděláváním pověřit soukromého učitele? Je to určitě možné, a to jak v rámci předškolního vzdělávání, tak i povinné školní docházky

Individuální vzdělávání ale musí být vždy řádně odůvodněné, v případě povinné školní docházky se musí jednat o závažné důvody, které následně posuzuje ředitel školy, do které bylo dítě přijato. 

Mateřské škole vaše rozhodnutí jako zákonný zástupce pouze oznamujete, základní školu je naopak nutné požádat o povolení. 

Předškolní vzdělávání

 

Kde řešit a co budete potřebovat

V případě, že chcete, aby bylo vaše dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznamte mateřské škole, do které bylo dítě přijato 3 měsíce před začátkem školního roku, že chcete své dítě vzdělávat doma. Oznámení musí být písemné a obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu vašeho dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte;
 • období, ve kterém má být vaše dítě individuálně vzděláváno;
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

Ředitel mateřské školy vám následně doporučí oblasti, ve kterých budete dítě vzdělávat a stanoví také způsoby a termíny, jakými a kdy bude škola ověřovat, že si vaše dítě potřebné znalosti a dovednosti osvojilo.

O individuální vzdělávání dítěte můžete požádat také v průběhu školního roku, umožněno bude však až ve chvíli,  kdy bude oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy. 

Některé mateřské školy mají připravený vlastní formulář oznámení o individuálním vzdělávání, který můžete vyplnit. Doporučujeme si proto u mateřské školy ověřit, zda takový formulář má. Oznámení můžete škole předat nejen osobně a poštou, ale také datovou schránkou nebo dokumentem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud datovou schránku ještě nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit

Na co si dát pozor

V případě povinného předškolního vzdělávání může ředitel školy v přesně definovaných případech rozhodnout i o ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte, a to např. tehdy, pokud nezajistíte účast dítěte při ověření jeho znalostí a dovedností. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Individuálního vzdělávání při předškolním vzdělávání se týká zejména § 34b. 

O ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte můžete požádat také vy sami, a to kdykoliv.

 

Povinná školní docházka

 

Kde řešit a co budete potřebovat

Individuální vzdělávání je možné jak na 1. stupni, tak i 2. stupni základní školy. O povolení individuálního vzdělávání musíte ale vždy požádat ředitele školy, do které bylo vaše dítě k povinné školní docházce přijato. 

Žádost musí být písemná a obsahovat: 

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu;
 • období, ročník, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván;
 • důvody pro individuální vzdělávání žáka (např. časté pracovní cesty rodičů, mimořádné nadání žáka, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav dítěte apod.);
 • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka;
 • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (prokazuje se originálem nebo ověřenou kopií příslušných vysvědčení);
 • seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejsou opatřeny schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka (např. zdravotní omezení mající vliv na vzdělávání nebo na průběh a podmínky zkoušek, apod.);
 • vyjádření školského poradenského zařízení. 

Školskými poradenskými zařízeními jsou pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Ty by měly poskytnout takové vyjádření, ze kterého je možné zjistit, jak se poradenské zařízení staví k povolení individuálního vzdělávání pro konkrétní dítě. Ředitel školy by měl při svém rozhodování k tomuto vyjádření přihlédnout. 

Škola vám poskytne pro individuální vzdělávání kompletní sadu učebnic a základní školní potřeby, které používají žáci odpovídajícího ročníku v dané škole. Pokud chcete pro individuální vzdělávání využít jiné učební texty, které nejsou opatřeny schvalovací doložkou resortu školství, musíte o nich informovat v žádosti a ředitel školy je posoudí.  

Obecně stačí, pokud je žádost o individuální vzdělávání podána jedním ze zákonných zástupců. Avšak ředitel školy může požadovat také souhlas obou zákonných zástupců dítěte. Je také možné, že budete ředitelem školy před vydáním rozhodnutí pozváni k osobní schůzce. 

Některé školy mají připravený vlastní formulář žádosti o povolení individuálního vzdělávání, který můžete vyplnit. Doporučujeme si proto u základní školy ověřit, zda takový formulář má. Žádost můžete předat nejen osobně a poštou, ale také datovou schránkou nebo dokumentem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud datovou schránku ještě nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit

Ředitel školy individuální vzdělávání v rámci povinné školní docházky povolí, pokud:

 • jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání
 • jsou zajištěny dostatečné podmínky
 • osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání
 • jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty

Některé školy, pokud vám individuální vzdělávání vašeho dítěte povolí, budou chtít uzavřít smlouvu o individuálním vzdělávání, kde bude váš vztah vzájemně upraven. 

Pokud ředitel individuální vzdělávání povolí, bude vaše dítě muset každé pololetí projít přezkoušením.

Na co si dát pozor

Vzdělávání v rámci individuálního vzdělávání se realizuje podle školního vzdělávacího programu školy, ve které bylo vaše dítě přijato k plnění povinné školní docházky.

V případě povinného školního vzdělávání může ředitel školy v přesně definovaných případech rozhodnout i o ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Individuálního vzdělávání při povinné školní docházce se týká zejména § 41. 

O ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte můžete požádat také vy sami, a to kdykoliv. 

 


Kontakt: V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na tel. čísle +420 234 811 111

Pomohl vám tento článek?

Pepřový sprej i paralyzér můžete v České republice získat i vlastnit zcela legálně, a to bez věkového omezení. Pepřové spreje a paralyzéry jsou  laicky často označovány jako obranné prostředky. Měli byste je proto používat především v rámci a mezích nutné obrany nebo krajní nouze, tj. k odvrácení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku nebo k odvrácení nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Pokud si chcete pepřový sprej nebo paralyzér koupit, nemusíte žádat o žádné povolení

Na co si dát pozor

Ačkoliv v České republice je koupě i vlastnictví pepřových sprejů a paralyzérů legální, v zahraničí tomu tak často není. Pokud hodláte s pepřovým sprejem nebo paralyzérem cestovat do zahraničí, vždy si ověřte, zda jsou v dané zemi legální, abyste předešli případným nepříjemnostem. 


Kontakt: Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství MV ČR (zbrane@mvcr.cz)

Pomohl vám tento článek?

Zakoupení bezpečnostní kamery není nijak omezeno. Jako soukromé osoby, zaměstnavatelé, ale i vlastníci obytných domů, podnikatelé apod. byste je ale měli používat jen v případě, kdy sledovaného účelu (např. ochrany vašeho majetku a zdraví) nelze účinně dosáhnout jinou cestou (např. lepším zabezpečením majetku). 

Při provozu bezpečnostních kamer je třeba dbát na několik pravidel, která se liší podle toho, zda kamera monitoruje veřejný či soukromý prostor, zda je umístěna soukromou osobou nebo nikoliv, za jakým účelem je umístěna a zda pořizuje i záznam. V některých případech se při monitorování bezpečnostními kamerami stáváte správcem osobních údajů a musíte pak dodržovat pravidla s tím spojená. V případě monitorování pracoviště vstupuje do hry také zákoník práce. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Monitorování vlastního rodinného domu, bytu, pozemku, zahrady

 

Pokud pomocí bezpečnostní kamery hodláte jako fyzická osoba sledovat výhradně vlastní pozemek nebo nemovitost, resp. bezprostřední hranici vašeho pozemku a nemovitosti, můžete tak činit de facto bez omezení a nemusíte to nikomu hlásit. Ať už se jedná o bezpečnostní kameru, která automaticky záznam pořizuje nebo nikoliv.  

Bezpečnostní kamera ale musí být nastavena přiměřeně a adekvátně. Pořizování záznamů mimo vlastní soukromý pozemek, resp. na jeho hranici, by se mělo dít pouze v závažných případech a v minimální nezbytné míře, vždy bez rozsáhlých záznamů veřejných komunikací či záběru okolních domů (zvláště oken obydlí, vstupů do domů, bazénů apod.). Měli byste snímat jen vlastní nemovitost a přiměřeně její hranici, např. okrajové části okolních přilehlých zahrad, polí či veřejných komunikací (tedy místo, odkud by mohl vycházet útok na chráněné zájmy). 

 

Monitorování obytného domu

 

Bezpečnostní kameru můžete umístit i do veřejných prostor bytového domu, pokud je to nutné. Vaše povinnosti se následně budou lišit podle toho, zda nainstalovaná bezpečnostní kamera bude automaticky pořizovat záznam nebo nikoliv. 

Pokud záznam osobních údajů automaticky pořizovat a ukládat nebudete, nejste podřízeni režimu zpracování osobních údajů (podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, a zákona o zpracování osobních údajů) a tedy nemusíte v tomto ohledu plnit žádné povinnosti. Při monitorování obytného domu ale musíte postupovat tak, abyste příliš nenarušovali soukromí jeho obyvatel, tj. nesmíte snímat vstupy do jednotlivých bytů, obsah sklepů atp. 

Pokud je nezbytné, aby byl kamerou v obytném domě pořizován a ukládán záznam osobních údajů (osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě, v případě kamerového záznamu tedy veškeré obrazové informace ve spojení s údaji o čase a místu výskytu zaznamenaných osob), tak již režimu zpracování osobních údajů (podle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů) podléháte a stáváte se správcem osobních údajů. Nutnost instalace kamer proto musíte odůvodnit, tj. prokázat některý právní titul pro zpracování osobních údajů. 

Titulem bude v tomto případě zejména váš oprávněný zájem např. zájem na ochraně života a zdraví či majetku před případnými útoky. Vždy se však musí jednat o reálně hrozící nebezpečí.  

I v případě automatického pořizování záznamu musíte postupovat tak, abyste příliš nenarušovali soukromí obyvatel domu, tj. nesmíte snímat vstupy do jednotlivých bytů, obsah sklepů atp. 

Instalaci kamer s automaticky pořizovaným a uchovávaným záznamem by mělo schválit shromáždění společenství vlastníků případně o ní může rozhodnout vlastník domu. Vždy však musí být o existenci kamerového systému informováni všichni obyvatelé domu. 

O kamerovém systému musíte informovat také návštěvníky, kteří v domě nebydlí, např. prostřednictvím informačních tabulí. Tabule musí obsahovat upozornění, že je prostor sledován, a údaje o správci. 

Nahrávku můžete uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu, která je potřebná pro prošetření případného incidentu a předání informací o něm policii nebo pojišťovně. Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje, aby byla tato doba maximálně týdenní. 

Jako správce osobních údajů máte také povinnost vést tzv. záznam o činnostech zpracování, který musí obsahovat:

 • Označení a identifikaci správce (tj. subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů) 
 • Účel zpracování (např. případná identifikace pachatele závažného protiprávního jednání).
 • Popis kategorií subjektů údajů (např. obyvatelé domu a další osoby vstupující do monitorovaného prostoru)
 • Popis kategorií osobních údajů (např. podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob).
 • Příjemci osobních údajů (případné další subjekty, kterém jsou záznamy poskytovány např. bezpečnostní agentury, pojišťovny) a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí. 
 • Lhůta pro výmaz (např. doba uchování záznamu je X dní / záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu).
 • Technická a organizační bezpečnostní opatření (bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám)

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování musí být vyhotovovány písemně a jako správci osobních údajů jste povinni poskytnout je na požádání Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Monitorování pracoviště

 

Využívat kamerový systém na pracovišti můžete nesmí nicméně sloužit ke sledování případně hodnocení zaměstnanců (s výjimkou dle § 316 odst. 3 zákoníku práce s postupem podle tohoto ustanovení). 

Rozsah monitorování tedy musí být v každém případě přiměřený co se týče rozsahu sledování, míry omezení činnosti zaměstnance a míry zásahu do jeho soukromí, a to vždy ve vztahu k vašemu chráněnému zájmu jako zaměstnavatele a možnosti dosáhnout stanoveného cíle jinak. Při posuzování přiměřenosti sledování je proto vždy třeba zohlednit charakter pracoviště, technická specifika kamerového systému atd. 

Vaše povinnosti jako provozovatele kamerového systému se ve vztahu k ochraně osobních údajů liší podle toho, zda vaše bezpečnostní kamera automaticky uchovává záznam či nikoliv. 

Pokud jako zaměstnavatel a tedy i provozovatel kamerového systému záznam automaticky nepořizujete a neuchováváte, nejste podřízeni režimu zpracování osobních údajů (podle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů) a tedy nemusíte v tomto ohledu plnit žádné povinnosti. Musíte ale vždy postupovat tak, aby bylo monitorování v souladu se zákoníkem práce. Za účelem ochrany soukromí svých zaměstnanců by zaměstnavatel neměl snímat prostory sloužící k ryze soukromým účelům (obecně prostor šaten, toalet, sprch apod. pokud k tomu nebyl dán zvláště naléhavý důvod jako např. časté krádeže v šatnách a ochranu by nebylo možné zajistit jinak). Kamerový záznam by v takovém případě měl být pořizován jen v době, kdy šatny nejsou užívány k převlékání. Jiné intimní prostory než šatny (toalety, sprchy) zpravidla k převlékání určeny nejsou a kamery v nich jsou nepřípustné bez výjimky. 

Pokud je z vašeho pohledu jako zaměstnavatele nutné, aby byl kamerou na pracovišti pořizován a ukládán záznam, tak již režimu zpracování osobních údajů (podle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů) podléháte a stáváte se správcem osobních údajů. Nutnost instalace kamer proto musíte řádně odůvodnit, tj. prokázat některý právní titul pro zpracování údajů. Titulem bude v tomto případě zejména váš oprávněný zájem např. zájem na zabezpečení majetku zaměstnavatele, případně života a zdraví zaměstnanců.

Stejně jako v případě kdy záznam nepořizujete, také při pořizování záznamu musíte vždy postupovat v souladu se zákoníkem práce a přihlédnutím k ochraně soukromí zaměstnanců v případě monitorování prostor sloužícím k ryze soukromým účelům (obecně prostor šaten, toalet, sprch apod.). Jako zaměstnavatel musíte také informovat své zaměstnance o důvodu rozsahu a způsobu monitorování

Nahrávku můžete uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu, která je potřebná pro prošetření případného incidentu a předání informací o něm policii nebo pojišťovně. Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje, aby byla tato doba maximálně týdenní

Jako správce osobních údajů máte také povinnost vést tzv. záznam o činnostech zpracování, který musí obsahovat:

 • Označení a identifikaci správce (tj. subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů) 
 • Účel zpracování (např. případná identifikace pachatele závažného protiprávního jednání).
 • Popis kategorií subjektů údajů (např. obyvatelé domu a další osoby vstupující do monitorovaného prostoru)
 • Popis kategorií osobních údajů (např. podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob).
 • Příjemci osobních údajů (případné další subjekty, kterém jsou záznamy poskytovány např. bezpečnostní agentury, pojišťovny) a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí. 
 • Lhůta pro výmaz (např. doba uchování záznamu je X dní / záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu).
 • Technická a organizační bezpečnostní opatření (bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám)

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování musí být vyhotovovány písemně a jako správci osobních údajů jste povinni poskytnout je na požádání Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Monitorování obchodů, komerčních prostor apod.

 

V případě monitorování obchodů nebo komerčních prostor apod. se vaše povinnosti jako provozovatele kamerového systému v zásadě liší podle toho, zda nainstalovaná bezpečnostní kamera bude automaticky pořizovat záznam nebo nikoliv. 

Pokud záznam automaticky pořizovat a ukládat nebude, nejste podřízeni režimu zpracování osobních údajů (podle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů) a tedy nemusíte v tomto ohledu plnit žádné povinnosti. Při monitorování komerčních prostor bezpečnostními kamerami ale musíte postupovat tak, abyste příliš nenarušovali soukromí, tj. nesmíte snímat prostory šaten, toalet apod. Kamerový záznam by v takovém případě měl být pořizován pouze v odůvodněných případech a vždy jen v době, kdy šatny nejsou užívány k převlékání. V jiných intimních prostorech než v šatnách (toalety, sprchy) jsou kamery nepřípustné bez výjimky. 

Pokud je z vašeho pohledu nezbytné, aby kamerový systém automaticky pořizoval a ukládal záznam, tak již režimu zpracování osobních údajů (podle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů) podléháte a stáváte se správcem osobních údajů. Nutnost instalace kamer proto musíte odůvodnit, tj. prokázat některý právní titul pro zpracování údajů. 

Titulem bude v tomto případě zejména váš oprávněný zájem např. zájem na ochraně života a zdraví či majetku před případnými útoky. Vždy se však musí jednat o reálně hrozící nebezpečí.  

Pokud máte jako vlastník komerčních prostor, obchodu apod. také zaměstnance, musíte postupovat s ohledem na dodržování pracovněprávních předpisů (viz Monitorování pracoviště). 

O kamerovém systému musíte informovat také zákazníky, např. prostřednictvím informační tabule u vstupu/vstupů do prodejny a komerčních prostor. 

Nahrávku můžete uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu, která je potřebná pro prošetření případného incidentu a předání informací o něm policii nebo pojišťovně. Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje, aby byla tato doba maximálně týdenní

Jako správce máte také povinnost vést tzv. záznam o činnostech zpracování, který musí obsahovat: 

 • Označení a identifikaci správce (tj. subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů) 
 • Účel zpracování (např. případná identifikace pachatele závažného protiprávního jednání).
 • Popis kategorií subjektů údajů (např. obyvatelé domu a další osoby vstupující do monitorovaného prostoru)
 • Popis kategorií osobních údajů (např. podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob).
 • Příjemci osobních údajů (případné další subjekty, kterém jsou záznamy poskytovány např. bezpečnostní agentury, pojišťovny) a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí. 
 • Lhůta pro výmaz (např. doba uchování záznamu je X dní / záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu).
 • Technická a organizační bezpečnostní opatření (bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám)

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování musí být vyhotovovány písemně a jako správce jste povinni poskytnout je na požádání Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Na co si dát pozor

Atrapy bezpečnostních kamer můžete využívat zcela bez omezení. I v tomto případě si je však třeba dát pozor v případě, že budete požádáni o přístup k osobním údajům (dle čl. 15 GDPR) od osoby, která se domnívá, že jde o skutečnou bezpečnostní kameru. Takové osobě bude třeba odpovědět, že jeho/její osobní údaje nejsou zpracovávány. 

Záznamy z bezpečnostních kamer nesmějí být použity k žádnému jinému účelu, než ke kterému byly pořízeny.

Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním. Interní postupy a pravidla pro provoz kamerového systému a nakládání se záznamy je vhodné upravit např. v provozním řádu objektu či bezpečnostní směrnici. Správce je povinen dokumentovat veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů a řešit bezpečnostní incidenty.  

Detailnější informace najdete na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Kontakt: V případě dalších dotazů se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů na e-mail posta@uoou.cz 

 


Kontakt: Celý text: Úřad pro ochranu osobních údajů, tiskový mluvčí pan Tomáš Paták tomas.patak@uoou.cz, nebo podatelna na adrese posta@uoou.cz, text k monitorování na pracovišti také Ministerstvo práce a sociálních věcí, tiskové oddělení, pan ředitel Filip Kůt Citores, filip.kut@mpsv.cz

Pomohl vám tento článek?