Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Drobečková navigace

Zveřejnění životní situace

Servisní formulář (elektronický formulář odkazovaný v pravém panelu) umožňuje zaslat žádost o:

  • Návrh na zveřejnění životní situace na Portálu veřejné správy.
  • Návrh na smazání životní situace z Portálu veřejné správy.
  • Návrh na editaci životní situace na Portálu veřejné správy.

Tyto operace zajišťuje elektronický formulář, který umožňuje automatické odeslání dat (přílohou datové zprávy) prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Datová zpráva je automaticky zasílána do datové schránky Automat PVS (Ministerstvo vnitra), kde je následně zpracována. O výsledku zpracování je žadatel informován datovou zprávou.

Operace se zveřejněným záznamem Smazání životní situace a Editace životní situace lze provést pouze odesláním datové zprávy z datové schránky instituce, která v minulosti zaslala žádost o zveřejnění záznamu.

Oprávnění pro operace se životními situacemi mají všechny datové schránky orgánů veřejné moci.

Pokud subjekt nemá přiděleno právo provádět operace se životními situacemi, lze o toto právo zažádat prostřednictvím elektronického formuláře Žádost o přidělení práv.

Elektronický formulář, jeho datové schéma a návod k vyplnění jsou umístěny v pravém panelu této webové stránky.

Pro případné další dotazy kontaktujte Infolinku 270 005 200.