Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Národní katalog otevřených dat

Národní katalog otevřených dat umožňuje orgánům veřejné moci publikovat otevřená data buď formou odkazu na svůj web, nebo přímo zveřejněním souboru s daty na PVS.

Národní katalog otevřených dat se skládá ze dvou rejstříků:

 • Rejstřík datových zdrojů do kterého publikující zveřejňují záznamy o svých datových sadách nebo o lokálních katalozích otevřených dat. Na rozdíl od ostatních rejstříků na PVS jsou záznamy v tomto rejstříku editovatelné, tj. publikující je může následně upravovat. Rejstřík datových zdrojů je na Portálu veřejné správy viditelný jen v sekci Služby pro orgány veřejné moci, v ostatních sekcích není zobrazován.
 • Obsah rejstříku Datové sady je generován automaticky. Datové sady z Rejstříku datových zdrojů jsou sem přeneseny beze změny, dále je sem z lokálních katalogů zaregistrovaných v Rejstříku datových zdrojů, načten seznam datových sad, které jednotlivé katalogy obsahují. Do rejstříku Datové sady nezapisují jednotliví publikující přímo.

Zápis do Registru datových zdrojů probíhá zasláním datové zprávy do datové schránky Automat PVS (Ministerstvo vnitra). Přílohou musí být publikační XML dokument ve formátu dle XSD definice nkod.xsd. Publikační XML můžete snadno vytvořit pomocí webového formuláře. Pokud chcete v NKOD zveřejnit podobná data, jaká již zveřejnil některý jiný orgán veřejné moci, můžete použít odkaz "Mám podobná data a chci je také zaregistrovat do NKOD", který najdete v detailu záznamu v NKOD - otevře se webový formulář s hodnotami předvyplněnými ze zvoleného záznamu.

Pokud chcete upravit již publikovaný záznam v NKOD, přejděte do Rejstříku datových zdrojů a v detailu záznamu najdete odkaz "Upravit tento záznam". Odkaz otevře webový formulář s předvyplněnými hodnotami z daného záznamu.

Zneplatnění (zrušení) záznamu v NKOD lze provést opět pomocí webového formuláře. Zneplatnit lze pouze záznam v Rejstříku datových zdrojů; záznam v rejstříku Datové sady následně zmizí automaticky. Pokud je záznam v rejstříku Datové sady načten z Vašeho lokálního katalogu datových zdrojů, nelze ho zneplatnit na straně PVS - musíte ho odstranit z Vašeho katalogu datových zdrojů, následně zmizí i z NKOD.

Publikační zprávy jsou načítány a zpracovávány každých deset minut. Obsah zaregistrovaných lokálních katalogů je aktualizován jednou za hodinu.


Výběr klasifikace datové sady z číselníku Eurovoc

Při klasifikaci datové sady pomocí konceptů EUROVOC uvádějte do příslušných polí formuláře pro založení či úpravu datové sady číselný identifikátor, který je součástí URI konceptu. Tezaurus EUROVOC je k dispozici na stránkách eurovoc.europa.eu.

Pro zjištění číselného identifikátoru konceptu postupujte následovně: Pomocí klíčových slov vyhledejte požadovaný pojem v českém jazyce a pak na příslušné stránce nalezněte hodnotu uvedenou v položce URI (například URI http://eurovoc.europa.eu/3026). Z položky URI zkopírujte číselný identifikátor uvedený za posledním lomítkem. Ten pak vyplňte do příslušné položky ve formuláři NKOD. V případě, že chcete uvést více pojmů, přidejte pro každý koncept ve formuláři NKOD samostatné pole.


Registrace vlastního lokálního katalogu datových zdrojů

V případě, že do Registru datových zdrojů zaregistrujete odkaz na váš lokální katalog datových zdrojů, NKOD zajistí načtení informací o všech datových sadách uvedených v tomto katalogu a jejich vypublikování v NKOD. Načítání informací z katalogů probíhá periodicky, jednou za hodinu.

V tento okamžik umí NKOD načítat data z katalogů poskytujících rozhraní CKAN API. Do webového formuláře zadejte prosím URL služby "Package list", tj. služby vracející seznam datových sad. Nejčastěji má tvar http://váš.server/cesta/api/3/action/package_list

V detailu záznamu v Registru datových zdrojů vznikne položka Stav záznamu, popisující stav načítání dat z lokálního katalogu. Typicky může obsahovat text "zpracováno 2015-07-23 00:00:09" (tj. z katalogu byly úspěšně načteny nějaké záznamy), nebo "nelze načíst (2015-07-23 00:00:09)" (načtení se nepodařilo). Dále zde je položka Problémy při zpracování popisující detailněji, na jaké problémy načítání dat z lokálního katalogu narazilo. Na ukázku se můžete podívat např. u záznamu lokálního katalogu Ministerstva financí.

V případě, že svůj lokální katalog datových sad hostujete v nějakém veřejném katalogu (např. datahub.io, je potřeba zaregistrovat odkaz na seznam obsahující pouze vaše datové sady. Postup konkrétně pro datahub.io vypadá takto:

 1. Najděte záznam své organizace - např. pro Statutární město Brno jde o http://datahub.io/organization/statutarni-mesto-brno
 2. Za posledním lomítkem je identifikační řetězec - v tomto případě statutarni-mesto-brno
 3. Služba pro výpis všech datových sad organizace má pak adresu: http://datahub.io/api/3/action/organization_show?id=statutarni-mesto-brno . Tuto adresu zaregistrujte jako odkaz na svůj lokální katalog.


Podporované datové formáty

Když do NKOD publikujete v záznamu přímo přiložený soubor, můžete používat následující datové formáty:

 • Microsft Office (doc, docx, xls, xlsx, dot)
 • OpenOffice/LibreOffice (ods, odt)
 • CSV, TXT
 • PDF, RTF
 • XML, XSL, XSD
 • JSON
 • turtle (ttl), rdf+xml (rdf), n-triples (nt), ld+json (jsonld), trig (trig), n-quads (nq)
 • isdoc, isdocx, edifact (edi)
V případě, že potřebujete zveřejňovat jiné formáty dokumentů, obraťte se na infolinku Portálu veřejné správy (telefonní číslo nahoře v hlavičce stránky).