Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Registr smluv - Registr smluv

Registr smluv, jakožto veřejný rejstřík zřízený zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není přímo součástí tohoto portálu. Veřejný portál registru smluv naleznete na adrese https://smlouvy.gov.cz.

V rámci služeb Portálu veřejné správy jsou dostupné obslužné formuláře, které umožňují smluvním stranám zveřejnit ve smyslu uvedeného zákona smlouvu včetně vyžadovaných metadat. Formuláře naleznete pod tímto odkazem.