Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Poskytnutí údajů třetí osobě - CzechPOINT@home - Detail záznamu

Informace o dokumentu
Datum zveřejnění: 13.05.2013
Datum poslední modifikace: 09.04.2016
ID záznamu: m:2161

Popis:

Na základě vyplnění a odeslání žádosti poskytne žadatel své referenční údaje (nebo údaje subjektu, v němž je statutárním orgánem) třetí osobě.
Třetí osobě je možno poskytnout veškeré údaje vedené v Registru obyvatel / osob nebo pouze vybrané.
O poskytnutí údajů třetí osobě může žádat fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Třetí osobou může být fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.
Orgány veřejné moci mají na základě zákonného zmocnění povinnost si referenční údaje zjistit.
Podání žádosti není zpoplatněno.

Náležitosti:

Žadatel musí mít zřízenou vlastní datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo musí být statutárním orgánem v datové schránce právnické osoby. Pro zaslání žádosti je nutné vyplnit a odeslat formulář, který je k dispozici v levém panelu této stránky. Při odeslání formuláře je žadatel vyzván k zadání přístupových údajů do datové schránky. Úspěšným přihlášením je ověřena totožnost žadatele.

Výsledek:

Potvrzení o poskytnutí údajů třetí osobě je automaticky zasíláno do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou. Potvrzení o poskytnutí údajů třetí osobě obsahuje identifikaci žadatele, informaci o třetích stranách a ID souhlasu. Kompletní (nebo jen vybrané) referenční údaje jsou poskytnuty třetí osobě po zaslání žádosti a následně automaticky při každé změně minimálně jednoho referenčního údaje.