Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní rezervace Niva Doubravy, a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o toto území

Oznámení záměru na převyhlášení_PR Niva Doubravy.pdf

Přílohy