Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - osoba samostatně výdělečně činná

Za správnost návodu odpovídá:

Česká správa sociálního zabezpečení

ID Záznamu
i-194-1045
Zpracováno k datu
01.01.2017
Poslední aktualizace
20.03.2018