e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Za správnost návodu odpovídá:

Česká správa sociálního zabezpečení

ID Záznamu
i-286-1049
Zpracováno k datu
01.01.2017
Poslední aktualizace
04.03.2019