Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o souhlas k odborné činnosti na úseku šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

ID Záznamu
i-278-201
Datum zveřejnění
23.03.2003
Poslední aktualizace
04.04.2005

Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká žádostí o souhlas k provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování, k provozování inseminační stanice, k provádění inseminace, k provozování střediska pro přenos embryí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan České republiky starší 18 let splňující zákonem stanovené podmínky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí. Podle zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktujte Ministerstvo zemědělství ČR (dále též "ministerstvo").

Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo zemědělství

Zemědělské agentury Ministerstva zemědělství

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se zodpovědným pracovníkem odboru živočišné výroby 7010 ministerstva.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podle zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a podle vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na Ministerstvu zemědělství a příslušných zemědělských agenturách Ministerstva zemědělství.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je hrazen formou kolku, jehož hodnota činí 2 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v zákoně, rozhodne ministerstvo o udělení souhlasu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  • Veterinární správa

  • Česká plemenářská inspekce

  • uznaná chovatelská sdružení

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou stanoveny dle zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Další informace

Obraťte se na:

  • Ministerstvo zemědělství,

  • příslušné zemědělské agentury Ministerstva zemědělství.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor živočišné výroby