Žádost o souhlas s vydáním koncesní listiny k provádění kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

ID Záznamu
m-9280
Datum zveřejnění
01.01.2014
Poslední aktualizace
19.08.2014

Základní informace k životní situaci

Podmínkou pro vydání koncesní listiny k provádění kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (dále jen "kontrolní testování") je souhlas příslušného orgánu rostlinolékařské péče (Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského).

Souhlas je vydán, jestliže žadatel splňuje požadavky stanovené zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o souhlas s vydáním koncesní listiny k provádění kontrolního testování může podat každý, kdo chce vykonávat činnost na úseku kontrolního testování (za předpokladu, že splňuje všechny zákonem stanovené požadavky).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel o souhlas s vydáním koncesní listiny k provádění kontrolního testování musí mít zřízenu provozovnu pro výkon kontrolního testování, která je vybavena odpovídajícím zkušebním zařízením a pomůckami a umožňuje provádět činnost bez ovlivnění povětrnostními podmínkami.

Dále je třeba, aby žadatel doložil připravenost pro metrologické ověřování zkušebních zařízení a pro vedení předepsané evidence výkonu činnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním řádně vyplněné žádosti o souhlas s vydáním koncesní listiny k provádění kontrolního testování na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (viz bod 08).

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o souhlas s vydáním koncesní listiny k provádění kontrolního testování přijímá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský / Sekce zemědělských vstupů / Odbor přípravků na ochranu rostlin / Oddělení kontroly a aplikační techniky.

Osobní kontakt k vyřízení žádosti nebo upřesnění informací je po domluvě možný v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro podání žádosti o souhlas s vydáním koncesní listiny k provádění kontrolního testování postačí pouze přesně vyplněný formulář s požadovaným popisem plnění požadavků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro podání žádosti o souhlas s vydáním koncesní listiny k provádění kontrolního testování není stanovena.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyřizuje žádost formou správního řízení ve lhůtě 30 dnů, splňuje-li veškeré náležitosti.

V případě nutnosti doplnění údajů potřebných k vydání souhlasu je žadatel vyzván o toto doplnění písemně.

Pokud stanovená lhůta 30 dnů nebude vinou žadatele dodržena, správní řízení bude přerušeno; pokud Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský doplnění údajů neobdrží do 90 dnů od přerušení správního řízení, bude toto zastaveno.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy je možné zaslat elektronicky na e-mailové adresy: postregistrace@ukzuz.cz nebo tomas.jedlicka@ukzuz.cz.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

- Sekce zemědělských vstupů / Odbor přípravků na ochranu rostlin / Oddělení kontroly a aplikační techniky

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Jedlička