Hornictví a výbušniny

Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - střelmistr

Za správnost návodu odpovídá:

Český báňský úřad

ID Záznamu
L-6164
Zpracováno k datu
05.12.2012
Poslední aktualizace
05.12.2012