Hornictví a výbušniny

Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - pyrotechnik

Za správnost návodu odpovídá:

Český báňský úřad

ID Záznamu
L-6025
Zpracováno k datu
01.11.2012
Poslední aktualizace
29.11.2012