Žádost o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí) individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

ID Záznamu
L-6004
Zpracováno k datu
01.05.2016
Poslední aktualizace
01.05.2016